Centrala valberedningen har lämnat sitt preliminära förslag

Distrikt och rasklubbar har möjlighet att nominera ytterligare personer

Distrikt och rasklubbar kan senast den 20 januari, efter styrelsebeslut, enligt valordningen nominera ytterligare personer. Detta görs i enlighet med grundstadgarna och ska innehålla komplett information i det nomineringsformulär som, inom kort, skickas ut till distrikt och rasklubbars officiella e-postadresser (hämtade ur medlemsregistret).

Läs mer på https://brukshundklubben.se/nyheter/preliminart-forslag/

Adam Bergsveen slutar som generalsekreterare

12 okt 202212 okt 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Adam Bergsveen har avslutat sitt uppdrag som generalsekreterare hos Svenska Brukshundklubben. Beslutet har fattats i samförstånd mellan Adam Bergsveen och det verkställande utskottet, och i samråd med Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse.

Adam Bergsveens sista arbetsdag var den 11 oktober 2022.

Vi tackar Adam för hans insatser för Svenska Brukshundklubben och önskar honom lycka till med framtida uppdrag.

Fram till att ny generalsekreterare har rekryterats kommer Anneli Hultman, idag förste vice ordförande i förbundsstyrelsen, att i ett konsultuppdrag träda in som tillförordnad med primärt uppdrag att arbetsleda Svenska Brukshundklubbens kansli. Anneli kommer i och med detta att avsäga sig sin post som förste vice ordförande i Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse.

Svenska Brukshundklubbens verkställande utskott kommer med stöd av förbundsstyrelsen genomföra en utvärdering av föregående rekryteringsprocess och därefter påbörja rekrytering av ny generalsekreterare.

Piia Nora
Förbundsordförande
Svenska Brukshundklubben

Angående kontroll av medlemskap vid tävling

Kontroll av medlemskap, arrangör av tävling

I nuläget går det inte att kontrollera medlemskapet på tävlande via SBK Tävling, detta för att medlemssystemet och SBK Tävling ännu inte är sammankopplade (medlemskollen har inte fungerat sedan kvartal 3 2021). Vi saknar också fysiska medlemskort i Membersite. Det är därför viktigt att ni i PM till alla tävlande skriver att som tävlande måste de visa att de innehar aktuellt medlemskap på plats. Det är också godkänt att visa en bild på sitt/sina aktuella medlemskap.

Medlemmen gör detta genom att logga in i Membersite, klicka på Medlemskap - Mina medlemskap och visar upp sitt/sina aktuella medlemskap. Aktuella medlemskap saknar slutdatum, tidigare (ej aktiva) medlemskap har ett slutdatum.

Observera att inbetalningarna fortfarande inte är helt i fas och att medlemmar som anmält sig via det tillfälliga formuläret under tiden 11/2-7/3 ännu inte fått sina avier och kunnat betala. Dessa medlemmar har giltigt medlemskap fr.o.m det datum de anmält medlemskap via formuläret enligt den dispens vi har från SKK för den perioden.

Har en medlem betalat sin avgift direkt till en klubb och betalningen inte är registrerad i Memebrsite ska denne visa upp betalningsbekräftelse för medlemsavgiften för att visa att medlemskapet är giltigt.

Visa giltigt medlemskap, tävlande/deltagare

Eftersom medlemskontroll inte går att göra via SBK Tävling just nu och vi inte har fysiska medlemskort i det nya medlemssystemet, måste du som tävlande själv visa att du är medlem.

Du gör detta genom att logga in i Membersite brukshundklubben.membersite.se
klicka på Medlemskap – Mina medlemskap och visar upp ditt/dina aktuella medlemskap. Du kan också  ta en bild på ditt/dina aktuella medlemskap och visa upp bilden för arrangören på tävlingsdagen. Aktuella medlemskap saknar slutdatum, tidigare (ej aktiva) medlemskap har ett slutdatum.

Har du anmält medlemskap genom det tillfälliga formuläret under tiden 11/2-7/3 har du ännu inte fått din avi, men ditt medlemskap är giltigt från registreringsdatum enligt dispensen från SKK.

Har du betalat din medlemsavgift direkt till din klubb och avgiften inte är registrerad i Membersite visar du upp betalningsbekräftelsen från banken för att verifiera att du betalat ditt medlemskap.

SPRID DETTA TILL ALLA ERA UNDERLIGGANDE KLUBBAR

Med vänlig hälsning
Camilla Hjort

Handläggare Tävlingsavdelningen
Svenska Brukshundklubben
Telefon 08-505 875 41, växel 08-505 875 00
Postadress Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress Fryksdalsbacken 20

tavling@brukshundklubben.se
www.brukshundklubben.se

SBK_logo_sv