Prov- och tävlingsrapportering

Tjänstgöringsrapporter lydnad skickas till:

PeO Andersson
Stockholmsvägen 12
749 40 Enköping
070 798 42 47


Tjänstgöringsrapporter för bruks bör i första hand rapporteras digitalt, det går att skicka direkt från tävlingsprogrammet eller maila PeO Andersson på domare.uppland@outlook.com

Eller skicka bruksrapporten och en kopia av resultatlistan för utförda bruksprov till:

PeO Andersson
Stockholmsvägen 12
749 40 Enköping
070 798 42 47

Sammankallande

stor hund tävlar med matte i en barrskog med