Specialsök

Om specialsök

Specialsök är ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter. Det kan vara allt ifrån narkotika till kantarell eller något annat. Inom SBK Specialsök är det röd Kong Classic som hunden ska söka efter. Motiveringen till valet är att preparatet är det vanligaste träningsämnet inom tjänstehundsverksamhet med specialsök internationellt. Även i Sverige används det av många tjänstehundförare, bl.a. inom Försvarsmakten.

Läs mer om specialsök på https://brukshundklubben.se/prov-tavling/prov-och-tavlingsgrenar/specialsok/om-specialsok/


 

Nu finns en uppdaterad version av regelutkastet för SBK Specialsök. Den uppdaterade versionen gäller från och med 2023-01-02.

Uppdaterade regler SBK Specialsök


 

Utbildning SBK Instruktör Specialsök

Mål och Syfte: Certifierad SBK Instruktör Specialsök ger deltagaren god kunskap om provformen SBK Specialsök och att hålla kurs i specialsök både som aktivitet men även för deltagare som har siktet ställt mot prov klass 1. Utbildningen ger även kännedom om doftspridning, preparatinlärning, inlärning av olika färdigheter och mycket mera.

Arrangör: Lidingö Brukshundklubb, Stockholm
Sista anmälningsdag: 31/12 2022

Läs mer om utbildningen och hur du anmäler dig:
Inbjudan-SBK-Instruktör-Specialsök-1