Söktaktik

Slalomsök är ett säkert sätt att noggrant söka av ett område om man har gått om tid, det ställer dock stora krav på föraren. För att veta vart man varit och hur man skall gå måste orienteringen med karta och kompass vara noggrann. Är man två, en som orienterar och en som kör hund är det lättare. Att själv ge sig ut och söka på detta sätt kan vara svårt om man inte är väldigt säker med karta och kompass.

Har man ont om tid och dessutom har stora områden och små resurser kan detta sätt vara ett alternativ. Det är inte ett hundra procent säkert sätt att täcka ett område. Det är beroende på hur vindar ligger och hur terrängen ser ut.

Att söka på linje med lösa hundar kan vara ett alternativ om det är samtränade hundar och förare. Det ställer stora krav på kommunikation mellan förarna så man håller en rak linje. Linjesök kan vara ett säkert sätt att täck ett område. Det kan dock bli problem om det är kuperad och tät terräng. Påverkan av vindförhållanden kan också vara en faktor att fundera på.

Sök på linje med kopplade hundar är ett alternativ för hundar som inte är samtränade. Här ställs det också stora krav på kommunikation mellan förarna så att man håller en rak linje. Detta kan vara svårtom terrängen är tät och kuperad.