Covid-19

Klubbverksamhet vintern 2022

Från den 23 december gäller nya smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Här hittar du information om hur det påverkar klubbverksamheten. Du kan också läsa om Centralstyrelsens beslut om dispenser för klubbverksamheter samt möjligheten att arrangera exteriörbedömningar.

Läs mer

SVENSKA KENNELKLUBBENS ÖVERGRIPANDE REGLER OCH RIKTLINJER

SKK avråder i nuvarande läge sina medlemsorganisationer från att anordna fysiska års- och fullmäktigemöten: Avrådan sker mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gäller tillsvidare.

Svenska Kennelklubbens dispenser och riktlinjer som varit gällande under 2021 har tagits bort. För 2022 har nya generella dispenser beslutats enligt se (https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/stadgar/faq-infor-ars-och-fullmaktigemoten-2021/

Generella dispenser från Kennelklubben

NYTT 2022-01-19
SKK avråder i nuvarande läge sina medlemsorganisationer från att anordna fysiska års- och fullmäktigemöten: Avrådan sker mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gäller tillsvidare.

Byte från fysiskt möte till digital möte

Har föreningar kallat till fysiska års- eller fullmäktigemöten kan dessa ställas om till digitala möten efter beslut av styrelsen. Rutin för detta finns här.