Rasutveckling (RUS)

”Vi ska inom Brukshundklubben verka för mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar.
För att klara denna uppgift måste vi bedriva systematiskt och väldokumenterat avelsarbete.
Avelsarbetet ska vara gemensamt och bygga på en gemensam värdegrund för de raser vi har avelsansvaret för.”

Kontakt

Ansvariga

Namn/MailTelefonFunktion
Jenny NybergSammankallande

RUS-möte den 14 maj

RUS-möte den 14 maj kl 10.00 på Roslagens BK

rus-mote_2022-05-14 med agenda

minnesanteckningar_rus_2022-05-14

Mer information på brukshundklubben.se:
Brukshundklubbens Avel & hälsa 

Funktionärssidor avel och hälsa

  • Distriktet anordnar konferens för funktionärer minst en gång per år.
  • Vänligen meddela oss på distriktet när din klubb har förändring i sin funktionärsstab, nyutbildade eller avauktoriserade för att distriktet ska kunna hålla en aktuell funktionärslista.
  • Utfärdar funktionärsbevis.

 

MT revidering 2023

 

Sändningslista ordförande och sekreterare distrikt  (2022-06-22)

Hej,

På uppdrag av Piia Nora/FS vill jag härmed meddela att det nu har kommit besked om att SKK/CS godkänt vår ansökan om revidering av MT, det innebär därmed att SBK från 2023-01-01 har ett reviderat MT.

Allmänna anvisningar MT, Regler för korning samt Utförande anvisning MT kommer inom kort att läggas ut på hemsidan Mentaltest 2017 - Svenska Brukshundklubben

Utbildning inför övergången kommer självklart att anordnas och UGM har redan börjat titta på utbildningsplan för att alla ska få den utbildning/fortbildning som behövs, mer information om det kommer.

Bifogas: Protokollsutdrag på beslut från SKK/CS

Ha en fin midsommar!

Med vänliga hälsningar
Christine Ohlson

Handläggare, Utskottet för Avel och Hälsa
Svenska Brukshundklubben
Telefon: 08-505 875 26 Växel: 08 - 505 875 00
Postadress: Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress: Fryksdalsbacken 20
christine.ohlson@brukshundklubben.se
www.brukshundklubben.se