”Vi ska inom Brukshundklubben verka för mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar.
För att klara denna uppgift måste vi bedriva systematiskt och väldokumenterat avelsarbete.
Avelsarbetet ska vara gemensamt och bygga på en gemensam värdegrund för de raser vi har avelsansvaret för.”

Kontakt

Ansvariga

Namn/MailTelefonFunktion
Anne-Christine StarebornSammankallande
Jenny Nyberg
Mia Enlin (Hermansen)Ansvarig för MT2017

RUS-möte den 14 maj

RUS-möte den 14 maj kl 10.00 på Roslagens BK

rus-mote_2022-05-14 med agenda

Mer information på brukshundklubben.se:
Brukshundklubbens Avel & hälsa 

Funktionärssidor avel och hälsa

  • Distriktet anordnar konferens för funktionärer minst en gång per år.
  • Vänligen meddela oss på distriktet när din klubb har förändring i sin funktionärsstab, nyutbildade eller avauktoriserade för att distriktet ska kunna hålla en aktuell funktionärslista.
  • Utfärdar funktionärsbevis.
  • MH och MT dagar läggs ut på SBK Tävling, av klubbarna efter godkännande av distriktet.