Träningstips

Några exempel att träna spår och föremålsintresse

Minisök    
En ruta ca 2x2 meter Tänk på vinden, alltid medvind så hunden inte kan vinda föremåletEtt föremål i rutan Lek med föremålet innan det läggs i rutan Låt först hunden se när föremålet läggs ut Efterhand göms föremålet utan synretning Kopplad hund, icke stryp fram till rutan utan några kommandon och låt hunden själv komma på vad den skall göra När hunden hittat föremålet ska det vara ROLIGT Användinte samma ruta


   
Minisök med spårupptag    
En ruta ca 2x2 meter Tänk på vinden, alltid medvind så hunden inte kan vinda föremåletInget föremål i rutan bara gå runt och markera Utgående spår 2 min – 1 till gammalt eller äldre. Föremål i vid spårslutet Kopplad hund, icke stryp, bara handtecken mot rutan. Spåra i koppel. Stanna så fort hunden lyfter nosen. Hunden skall själv hitta spåret. För att veta att hunden går rätt kan man markera spårutgången på något sätt Om hunden skulle ha svårt att hitta spåret kan man ge synretning genom att hunden ser var figuranten går ut någon stans eller att man visar på spårutgången. För att bygga på vidare kan man koppla på sele och lina. Fortfarande inga kommandon, bara handtecken. När hunden hittat föremålet ska det vara ROLIGT Använd inte samma ruta


   
Spårupptag i ruta    
En ruta ca 2x2 meter. Tänk på vinden, alltid medvind så hunden inte kan vinda spåret eller föremåletCa 10 m spår, en ruta görs längs spåret av spårläggaren. Inga föremål i rutan Ett föremål längs spåret efter ruten Kopplat/ickestryp, hunden ska själv hitta spåret Öka spårsträckan och tiden efterhand, tag ganska snart bort rutan Variera påsläppen Tecken och kommandon efter hand


   
Spårupptag längs stig    
Spårupptag längs en stig eller väg i skogen eller på öppen plats.En stig ca 200 m eller mer. Varje slag är ca 20 m långt och 50 m brett. Ett föremål i slutet på varje slag. Kopplad hund, icke stryp eller sele. Märk varje spåringång. När hunden hittat föremålet ska det vara ROLIGT Man kan tex köra två hundar som tar två slag var. Den sista hunden får ett lite längre spår efter sista föremålet. Spåret kan ligga ca 1 tim Sidvind eller medvind


   
Förföljelsespår    
Spåra på gammalt och färskt spårLägg ett spår med några föremål Märk upp vad spårets första del slutar gärna nära en väg samt lägg ett föremål. Låt spåret ligga ca 1 tim. Släpp på hunden samtidigt som spårläggaren startar vid det slutet. Kontakta spårläggaren när du är framme vid vid slutet av de gamla spåret. Notera om hunden får ett annat intresse när den kommer på det färska spåret. Målet är när man hinner upp spårläggaren. Ett alternativ är att personen gömmer sig i slutet av spåret.


   
Konkurrensspår    
Två eller flera närliggande spår som korsar varandraLägg två eller flera spår som korsar varandra på ett antal ställen. Märk upp vad spåren korsar varandra. Lägg ett föremål efter korset. Släpp på hundarna samtidigt. Stanna vid korset och invänta varandra. Bestäm vem som går först, kan vara bra om den hund som har det jobbigast går först. Om hunden inte hittar rätt spår, stanna och låt den själv lösa det. Avståndet mellan spåren kan variera. Ju närmare desto svårare.


   
Nedan följer några exempel på svårigheter man kan göra för hund och förare.    
Byt skor * Gör en sväng och och korsa spåret * Gå barfota * Göra stopp och tex sätta sig * Terrängbyte * Bergsbestigning * Vatten * Avhopp från spåret i ett par meter åt sidan * Mat eller annan förledning * Lång sträcka på väg * Tät terräng * Möta annan person * Olika varianter med cykel * Led spåret tillbaka till bilen * Rulla sig * Pinka


Det finns säkert massor av andra saker, låt fantasin flöda.