Valberedningen

Valberedningen arbete

 

 

Nya normalstadgar började gälla den 1 juli 2020 med bland annat en ny valordning som ”ställer om” valberedningens arbete för alla föreningar inom Svenska Brukshundklubben.

Syftet med den nya valordningen är bl.a. att öka transparensen kring valberedningens arbete att hitta nya kandidater till styrelsen samt förhindra möjligheten att ”ropa namn från golvet” under pågående års- och fullmäktigemöten. För exakta detaljer om valordningen se normalstadgarna.

Datum att förhålla sig till när det gäller valberedningens arbete:

Datum lokalklubb

 • Valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna senast den 15 november.
 • Medlem kan nominera ytterligare kandidat till styrelsen senast den 15 december.
 • Styrelsen lämnar inkomna förslag till valberedningen senast den 22 december.
 • Valberedningen lämnar sitt slutgiltiga förslag till styrelsen senast tolv dagar innan årsmötet.
 • Styrelsen gör handlingarna tillgängliga för medlemmar senast sju dagar innan årsmötet. Samtliga nominerade kandidater är valbara och ska delges medlemmarna.

 

Datum distrikt

 • Valberedningens preliminära förslag delges lokalklubbarna senast den 15 december.
 • Lokalklubb kan nominera ytterligare kandidater till styrelsen senast den 15 januari.
 • Styrelsen lämnar inkomna förslag till valberedningen senast den 22 januari.
 • Valberedningen lämnar sitt slutgiltiga förslag till styrelsen senast den 26 januari.
 • Styrelsen gör handlingarna tillgängliga för medlemmar senast den 31 januari. Samtliga nominerade kandidater är valbara och ska delges delegaterna.

 

Datum förbundet

 • Valberedningens preliminära förslag delges organisationen senast den 1 januari.
 • Distrikt och rasklubbar kan nominera ytterligare kandidater till styrelsen senast den 20 januari.
 • Kansliet presenterar den nya listan i samband med organisationskonferensen.
 • Valberedningen lämnar sitt slutgiltiga förslag till förbundsstyrelsen senast den 1 mars.

OBS! För mer information om vad som gäller på års- och fullmäktigemötet samt exakta detaljer kring den nya valordningen och förändringarna i dessa som gäller fr.o.m. 2020-07-01 se normalstadgarna samt SBK:s FAQ om normalstadgar.