Inbjudan SBK Lärarutbildning

SBK Lärarutbildning 2024-2025

Uppstart 7 oktober

Utskottet för hundägarutbildning/UG Allmänlydnad bjuder in till lärarutbildning med start under hösten 2024.

Läs all information i pdf-filen här.

Omfattning

Cirka 85 lärarledda studietimmar á 45 minuter fördelade över två veckoslut torsdag-söndag. Tillkommer tid för inlämningsuppgifter, planering och upplägg av instruktörsutbildning i SBK Utbildning och genomförande av instruktörsutbildning.

Förkunskapskrav

  • Medlem i en SBK lokalklubb/rasklubb/Sveriges hundungdom eller SKK klubb.
  • SBK Instruktör/SBK Allmänlydnadsinstruktör/ legitimerad yrkeslärare Hundkunskap.
  • God datorvana, då viss undervisning sker digitalt och uppgifter lämnas in digitalt.
  • God förebild för andra lärare, instruktörer och hundägare.
  • Rekommenderad av lokalklubb/distrikt/ Naturbruksgymnasiums skolledning
  • Varit aktiv som instruktör i minst tre (3) kurser under den senaste tvåårsperioden, eller är verksam och aktivt undervisar på Naturbruksgymnasium i ämnen/kurser som omfattar Skolverkets hundkurser i dess olika former.
  • Ha god allmänlydnad på egen hund.

Pris

19 500 kr/deltagare inkl. moms (betalas av SBK lokalklubb, distrikt, rasklubb eller Sveriges hundungdom).

Den kostnad som tillkommer utöver kursavgiften är den administrativa avgiften om 500 kr/deltagare i den kommande instruktörsutbildningen som de som går lärarutbildningen ska hålla. Denna avgift kommer att faktureras från kansliet när instruktörsutbildningen startar och det är klart hur många deltagare det blir.

Resor

För SBK lokalklubb, distrikt, rasklubb eller Sveriges Hundungdom bekostas dessa av centrala medel.

Läs all information i pdf-filen här.

Anmälan senast 1 september via formuläret här.

Varmt välkomna!

Utskottet för hundägarutbildning/UG Allmälydnad