Eftersök

Eftersök - några tankar

Den uppgift som är mest sannolik att man kan bli kallad till är eftersök efter personer som gått bort sig eller på annat sätt försvunnit. På vilket sätt räddningshundar utnyttjas till den typen av uppgifter skiljer sig mellan olika län. Efter genomfört FAP står man på listan som polisen kan utnyttja vid eftersök.

Ett larm kan komma när som helst och förhållandena kan vara varierande. Det kan vara dåligt väder, på kvällen i mörker. Hur länge man håller på avgörs av räddningsledaren, det kan hända att man får vända direkt eller så kan man få jobba i flera dagar.

Vilka är det man letar efter
Beteendet hos den försvunna är olika beroende på vem det är och varför personen försvunnit.
Om personen gått vilse eller medvetet försöker hålla sig undan.
Vilka kan man få letar efter
Barn, Äldre, Missbrukare, Förvirrade, Självmordsbenägna, Bärplockare
Vad kan man finna där ute

När man är ute på eftersök är nummer ett att hitta den försvunne. Ta reda på så mycket fakta som möjlig innan man ger sig ut, tänk på OBBO Ett led i det kan vara ett hittat ett föremål, klädesplagg eller dyl. Stället där föremålet hittas skall rapporteras till räddningsledaren och märkas ut på kartan om man har sådan till hands.

Om man hittar personen eller personerna, hur reagera de om det kommer en hund. En del kanske blir glada och klappar om den, andra blir rädda och springer, en del kanske matar det och andra blir aggressiva. Hur reagerar hunden i de olika situationerna. Om hunden är lös, markerar den trotts störningar. Finner man en missbrukare kan personen lukta annorlunda, hur reagerar hunden på det. Det finns lite att träna på när det gäller markering i olika situationer.

Hur är du förberedd inför olika situationer. Det kan sluta lyckligt att personen hittas välhållen. Men det kan också vara så att personen är död eller skadad. Hur man skall reagera vet man inte innan men att mentalt förbereda sig på det västa kan hjälpa i efterarbetet.

Hur man hjälper personen beror på dennes kondition. Några tips och tecken man kan tänka på när man skall ta hand om och stötta en nödställd med "psykiskt förstahjälpen". Detta gäller inte bara i skogen utan vid andra tillfällen som tex trafikolyckor m.m.

När man funnit saknad person

 • Säg vem du är samt erbjud hjälp
 • Lyssna mer till den drabbade än du själv pratar
 • Inrikta samtalet på den drabbades problem
 • Var ärlig
 • Hjälp den drabbade att se realistiskt på situationen
 • Acceptera den drabbades känslor som de är och våga uttryck känslor av alla slag.
 • Ge den drabbade hopp men inse din egen begränsning

Några kroppsliga tecken på att en människa mår psykiskt dåligt

 • Andning
 • Hjärtklappning, hög puls
 • Muskelspänning, darrning, skakning
 • Svettningar
 • Kissnödig
 • Kräkningar
 • Magont
 • Klump i halsen
 • Koordinaton
 • Avsmalnande synfält

Minneslista

Minneslista vid efterforskning

– Skaffa ytterligare upplysningar om försvinnandet.
– Bedöm det kritiska läget.
–Underrätta polischef vid nödläge.

Omedelbara åtgärder:
– Larma egna resurser (hundar, helikopter, personal).
– Sök igenom närområdet- "närsök".
– Efterlysning i lokalradion.
– Larma externa resurser.
– Bestäm ett primärt sökområde.
–Avgränsa det primära sökområdet.
– Genomför "ledstångssök".
– Förbered räddning och sjukvård.
– Fråga och informera allmänheten i området.
– Fastställ sökområdet och avgränsa det.
– Dela in sökområdet i segment och gör en "Mattson".
" Fördela sökresurser på segmenten.
" Planera för lång insats.
" Pröva fortlöpande behovet av omedelbara åtgärder.

Frågor till Räddningsledaren

När man kommer till platsen får man förhoppningsvis information av en räddningsledare.
Man ska försöka få så mycket information som möjligt. Här nedan finns förslag på frågor man kan ställa

 

Frågor till RL
Namn
Kön
Ålder
Hårfärg
Hudfärg
Klädsel
Nationalitet
Tid för försvinnandet
Orsak till försvinnandet
Plats för försvinnandet
Lokalkännedom
Har annan sökt Info om terrängen
Karta
Tid
Rapportering
Kommunikation
 

Tänk på OBBO! OBBO = Order - Bedömning - Beslut - Order

Utrustning att ha med

 Vilken utrustning man tar med sig beror självklart på situationen.

 

Föraren Hunden
Vatten
Mat
Ficklampa
Batterier
Kompass
Karta
Tändstickor
Tändplattor
Klocka
Liggunderlag
Regnkläder
Ombyte kläder
Druvsocker
Förbandsväska
Handskar
Snitslar
Mobiltelefon
Kniv
Mat
Vatten
Halsband
Koppel
Spårlina
Tjänstetecken
Förbandsväska
Liggunderlag