Brukskonferens

2021-11-27

Bruksdomare och brukstävlingsledare i Upplandsdistriktet för diskussion kring regelfrågor och bedömning.

Konferensen sker lördagen den 27 november 2021.