Nya anvisningar vid hundförbudstiden

SBK:s förbundsstyrelse har beslutat om nya anvisningar för prov, tävling, träning och uppvisning under den s.k. hundförbudstiden. Då ett av kraven för dessa tillstånd är att en av SBK auktoriserad tävlingsledare/provledare eller behörig träningsledare ska leda och ansvara för verksamheten vid varje enskilt tillfälle, och all verksamhet ska vara känd samt sanktionerad av den egna […]

Projekt klubbwebb 2021

Svenska Brukshundklubben bygger tillsammans med Sogeti AB en ny webbplats under 2021. Den nya webbplatsen kommer inte bara att bli en ny hemsida för förbundet, utan huvudfokus i projektet ligger på att bygga en webbplats för våra klubbar, distrikt och rasklubbar. En webbplats som ger oss en gemensam plattform där klubbarna kan dra nytta av […]

Minnesord

Hedersordförande Rolf Weiffert avled hastigt den 11 maj i en ålder av 68 år. Vi minns Rolf med värme, våra tankar går till familjen. Läs mer >>

Nu är det dags, prov och tävlingar öppnas igen!

Vi har alla varit frustrerade över pandemin som hållit oss i ett hårt grepp under över ett år med allt vad det har inneburit. Nu har dock regeringen beslutat om lättnader i begränsningsregeln och SKK har anpassat sina rekommendationer utifrån det. Detta innebär att upp till 100 personer får vistas på samma plats vid utomhusarrangemang, […]