Integritetspolicy

”Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla 25 maj 2018 och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter omfattas av GDPR. Ideella föreningar omfattas av GDPR både på förbunds- och klubbnivå.”

Information om GDPR

I och med införandet av EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) finns ett utökat ansvar för alla som hanterar personuppgifter.

Vilka uppgifter lagras?

Uppgifter som lagras är uppgifter om medlemskapet inklusive förtroendeuppdrag i Svenska Brukshundklubbens medlemssystem, tävlingsresultat i SBK Tävling, utställningsresultat i SKK:s Hunddata.

Uppgifterna lagras för att säkerställa att du får ta del av information och förmåner i Svenska Brukshundklubben och hundens resultat för att dessa ska kunna stambokföras.

När du anmäler dig som medlem eller till prov, tävlingar och utställningar medger du att klubben lagrar och behandlar dina personuppgifter utifrån den rättsliga grund som beskrivs i GDPR.

GDPR-ansvarig

GDPR-ansvarig i SBK Upplandsdistriktet är ordförande.

Vill du veta mer om GDPR?

Du kan läsa mer hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och hos SBK och SKK

Svenska Brukshundklubben informerar om GDPR

Svenska Kennelklubben informerar om GDPR

Mer om Dataskyddsförordningen GDPR