Verksamhetsinfo 2024

Årsmöte 2024

Årsmöte 17 mars, 2024

Årsmötesprotokoll

Konstituerande styrelsemöte 17 mars, 2024

Protokoll konstituerande styrelsemöte

Distriktsstyrelsemöten

Distriktsstyrelsemöte 16 april, 2024

Protokoll (2-2024)

Distriktsstyrelsemöte 11 juni, 2024

Protokoll kommer efter mötet

Distriktsstyrelsemöte 20 september, 2024

Protokoll kommer efter mötet

Distriktsstyrelsemöte 12 november, 2024

Protokoll kommer efter mötet

Distriktsstyrelsemöte 14 januari, 2025

Protokoll kommer efter mötet

Distriktsstyrelsemöte 9 mars, 2025

Protokoll kommer efter mötet

Distriktsmöten

Medlemsmöten med representanter från distriktets lokalklubbar

Distriktsmöte 7 maj, 2024

Protokoll Distriktsmöte maj

Distriktsmöte 10 september, 2024

Protokoll kommer efter mötet

Årsmöte 9 mars, 2025

Protokoll kommer efter mötet

Distriktskonferens

Möte för lokalklubbarnas ordföranden

Distriktskonferens 13 oktober, 2024

Protokoll kommer efter mötet