Verksamhetsinfo

Möteshandlingar och protokoll

2023

Protokoll

Protokoll styrelsemöte 5-2023

Protokoll Distriktskonferens okt 2023
Protokoll distriktsmöte september 2023

Årsmöteshandlingar

SBK_Uppland_VB_2022
Balansrapport
Resultatrapport
SBK_Uppland_VP_2023
Protokoll-Årsmöte-SBK-Uppland-2023-2

2022
SBKUppland verksamhetsberattelse 2021
SBKUppland Balans- och resultatrakning 2021
SBKUppland Verksamhetsplan2022
Protokoll Årsmöte SBK Uppland 2022

2021
Verksamhetsberättelse 2020-1
Verksamhetsplan 2021
Verksamhetsplan och rambudget för SBK Upplandsdistrikt 2021
Arsmotesprotokoll SBK Uppland 2021

2020
Verksamhetsberättelse för SBK:s Upplandsdistrikt 2019
Balansräkning 2020
Verksamhetsplan och rambudget för SBK Upplandsdistriktet 2020 och inriktning för 2021
Protokoll Årsmöte SBK Uppland 2020

2019
Verksamhetsberättelse SBK-Upplandsdistrikt 2018
Resultat-och-balansrakning-2019
Verksamhetsplan och rambudget för SBK Upplandsdistriktet 2019 och inriktning för 2020
Årsmöte med SBK:s Upplandsdistrikt 24 mars 2019

2018
Verksamhetsberättelse för SBK:s Upplandsdistrikt 2017

2017
Verksamhetsberättelse för SBK Upplandsdistrikt 2016

2016
Verksamhetsberättelse för SBK Upplandsdistrikt 2015
Verksamhetsplan och rambudget för SBK Upplandsdistriktet 2016 och inriktning för 2017

2015
Verksamhetsberättelse för SBK Upplandsdistrikt 2014
Årsmötesprotokoll 22 mars 2015

2014
Verksamhetsberättelse för SBK Upplandsdistrikt 2013

2012
Verksamhetsberättelse för SBK Upplandsdistrikt 2011

2011
Verksamhetsplan och rambudget för SBK Upplandsdistriktet 2012 och inriktning för 2013