Svenska Brukshundklubbens Upplandsdistrikt

Information från SKK

Klubbverksamhet vintern 2022

Från den 23 december gäller nya smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Här hittar du information om hur det påverkar klubbverksamheten. Du kan också läsa om Centralstyrelsens beslut om dispenser för klubbverksamheter samt möjligheten att arrangera exteriörbedömningar.

Läs mer

Svenska Kennelklubbens övergripande regler och riktlinjer

SKK avråder i nuvarande läge sina medlemsorganisationer från att anordna fysiska års- och fullmäktigemöten: Avrådan sker mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gäller tillsvidare.

Svenska Kennelklubbens dispenser och riktlinjer som varit gällande under 2021 har tagits bort. För 2022 har nya generella dispenser beslutats enligt se (https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/stadgar/faq-infor-ars-och-fullmaktigemoten-2021/

Generella dispenser från Kennelklubben

NYTT 2022-01-19
SKK avråder i nuvarande läge sina medlemsorganisationer från att anordna fysiska års- och fullmäktigemöten: Avrådan sker mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gäller tillsvidare.

Byte från fysiskt möte till digital möte

Har föreningar kallat till fysiska års- eller fullmäktigemöten kan dessa ställas om till digitala möten efter beslut av styrelsen. Rutin för detta finns här.

Årsmöte den 20 mars 2022

Kallelse till Upplandsdistriktets årsmöte den 20 mars 2022 kl 15 
i Uppsala Brukshundklubbs lokaler, Uppsala

Skulle FHM:s och SKK:s rekommendationer ändras kan årsmötet komma att hållas digitalt.

Årshandlingar, valberedningens förslag och röstlängd kommer att skickas ut senare samt läggas upp här på hemsidan.

SBKUppland_Kallelse-arsmote-220320
Valberedningen-forslag-2022

Nyhetsbrev Patrullhund kvartal 4 2021