Svenska Brukshundklubbens Upplandsdistrikt

Upplandsdistriktet består av 13 lokala klubbar med cirka 4 200 medlemmar. Svenska Brukshundklubben är en ideel förening för aktiva hundägare. Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation och en del av Svenska Kennelklubben.
Nyfiken på vilken klubb som är närmast dig? – Kolla i högra spalten >>

SM för Räddningshundar 16-18 september 2022

MT revidering 2023

Sändningslista ordförande och sekreterare distrikt  (2022-06-22)

Hej,

På uppdrag av Piia Nora/FS vill jag härmed meddela att det nu har kommit besked om att SKK/CS godkänt vår ansökan om revidering av MT, det innebär därmed att SBK från 2023-01-01 har ett reviderat MT.

Allmänna anvisningar MT, Regler för korning samt Utförande anvisning MT kommer inom kort att läggas ut på hemsidan Mentaltest 2017 - Svenska Brukshundklubben

Utbildning inför övergången kommer självklart att anordnas och UGM har redan börjat titta på utbildningsplan för att alla ska få den utbildning/fortbildning som behövs, mer information om det kommer.

Bifogas: Protokollsutdrag på beslut från SKK/CS

Ha en fin midsommar!

Med vänliga hälsningar
Christine Ohlson

Handläggare, Utskottet för Avel och Hälsa
Svenska Brukshundklubben
Telefon: 08-505 875 26 Växel: 08 - 505 875 00
Postadress: Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress: Fryksdalsbacken 20
christine.ohlson@brukshundklubben.se
www.brukshundklubben.se

Tävlingsfigurantsutbildning i svenskskydd

Tävlingsfigurantsutbildning i svenskskydd med 3-4 deltagare kommer att anordnas.
Sista anmälningsdatum 31 juli.
Intresseanmälan och frågor görs till direkt till Svante Friberg på mail
SBK Bruks svenskskyddet

Distriktsmästerskap Spår 2022 – GRATTIS

DM Spår 6/6 Knivsta BK – Vi grattar Carolina Sandberg med Blackneck's C'uma, Märsta-Sigtuna BK, 639.75 poäng, Godkänd

dm_spar_20220606

Distriktsmästerskap Skydd 2022 – GRATTIS

DM Skydd 5/6 Knivsta BK – Vi grattar Ewa Kronholm med Blackneck's C'kippen, Roslagens BK, 589.5 poäng, Certifikat

dm_skydd_20220605

Distriktsmästerskapen 2022

DM Lydnad 16/8 Bro-Håbo BK

DM IGP 10/9 Uppsala BK

DM Sök 24/9 Bro-Håbo BK

DM Rapport 6/11 Tierp BK

SBK:s Förtjänstmedalj

På kongressen den 7 maj 2022 delades det ut Förtjänstmedalj.

Sven-Eric Svensson fick den "för gagnerik kynologisk verksamhet".

 

Den högsta utmärkelsen inom Svenska Brukshundklubben är vår förtjänstmedalj.

Om förtjänstmedaljen

Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj instiftades 1940.
Medaljen är 35 mm i diameter. Framsidan upptas av inskriptionen "För gagnerik kynologisk verksamhet" omgiven av en lagerkrans och omskriften SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN. Baksidan upptas av en lagerkrans med plats i mitten för inskription av den tilldelades namn. Förtjänstmedaljen bäres på bröstet i ett 35 mm brett ljusgrönt band med en vit rand i mitten. Till förtjänstmedaljen medföljer en miniatyr av originalet.

 

 

Nyutexaminerade Specialsöksinstruktörer

8 maj examinerades 7 st Specialsöksinstruktörer i Upplandsdistriktet vid Knivsta BK.
Ett välkommet tillskott och ett stort GRATTIS till alla.
Elsa Brahm, Kristian Johansson Berger, Jonas Lans, Isabella Hammerin Lans, Claudia Bergin, Susanne Hortlund och Björn Rosenberg
Ansvarig lärare har varit Maria Gabrielsson.
Examinator Lena Funseth Norberg
Provekipage Mona Almqvist med Hedeforsens Qross
Nyexaminerade Specialsöksinstruktörer 2022

Nyutexaminerade tävlingsledare bruks

Stort grattis till våra nya tävlingsledare i Bruks!

examination_TL_2022

Övre raden från vänster: Elin Spangenberg kursledare, Marita Berg examinator
Nedre raden från vänster:  Mikaela Eldh Uppsala BK, Berit Heyman Heby BK, Maud Brantlind Bro-Håbo BK, Erika Hedlund Knivsta BK, Svante Friberg Enköpings BK och Tina Sperring Uppsala BK.

Kallelse till RUS-möte den 14 maj

RUS-möte den 14 maj kl 10.00 på Roslagens BK

rus-mote_2022-05-14 med agenda

 

SBK INFO april 2022

Årsmötet den 20 mars 2022

På årsmötet igår (20/3) avtackades Sven-Eric Svensson för ett enastående arbete inom distriktet. Han blev ordförande första gången mellan åren 1999-2002 därefter ett upphåll och kom tillbaka 2009 och verkade framtill 2022-03-20 då han på egen begäran inte ställde upp för omval.

Distriktet tackar så mycket Sven-Eric för dessa år!

 

Avtackning av Sven-Eric Svensson

Förtjänsttecknet i band (Tjh)

På årsmötet igår (20/3) delades även ut Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken i band (Tjh) till Seved Andersson, TBK.

Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken i band (Tjh) instiftades 1988.

Brukshundklubbens förtjänsttecken i band (Tjh) kan tilldelas:

      • Medlem eller annan person som arbetat inom frivilligverksamheten eller på annat sätt förtjänstfullt medverkat till att Brukshundklubbens tjänstehundsverksamhet gagnats.

Distriktet gratulerar  Seved Andersson till utmärkelsen!

 

Seved Andersson förtjänsttecknet i Band

Information från SKK och SBK angående ställningstagande för Ukraina

Svenska Kennelklubben vill uttrycka vår djupaste sympati till alla som drabbas och lider av kriget som sker i Ukraina. Vi tar starkt avstånd från Rysslands helt oacceptabla handlingar.

Krigshandlingar har aldrig och kommer aldrig att föra något gott med sig. Det lidande som våra hundvänner och alla människor i Ukraina tvingas utstå för sitt lands frihet och demokrati är helt oacceptabelt. Vi vill också uttrycka vår sympati för våra ryska hundvänner, som har ett politiskt ledarskap som försätter deras land och folk i en förnedrande och destruktiv situation.

Läs hela texten på SKKs hemsida: https://skk.se/?newsitem=188744

Svenska Brukshundklubben konstaterar med sorg och bestörtning att Ryssland, emot alla internationella överenskommelser, oprovocerat har angripit Ukraina.

Läs hela texten på Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelses uttalande: https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2022/02/uttalande-med-anledning-av-rysslands-invasion-av-ukraina/