Svenska Brukshundklubbens Upplandsdistrikt

Regeringen  släpper på de flesta restriktioner kopplade till pandemin från den 29 september. Svenska Kennelklubben (SKK) kommer i samband med det att ta bort begräsningarna av antal personer på offentliga tillställningar och sammankomster. Svenska Brukshundklubben följer regeringens och Folkhälsomyndighetens direktiv samt Svenska Kennelklubbens rekommendationer. Detta innebär att vår verksamhet bedrivs enligt dessa regler och rekommendationer från den 29 september.

Svenska Brukshundklubbens verksamhet kommer därmed att kunna genomföras utan begränsningar från detta datum.

"Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper. " – Folkhälsomyndigheten

Riskanalys för arrangörer

Förbundet uppmanar arrangörer att göra en riskanalys av varje enskild aktivitet och vidta åtgärder utifrån den. Folkhälsomyndigheten har tagit fram information till arrangörer och handfasta verktyg för att göra en riskanalys.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Läs mer på brukshundklubben.se

Info från distriktets valberedning

Vi behöver DIN hjälp att hitta personer som vill ­bidra till det viktiga styrelsearbetet. 

Valberedningen deltog på SBK Upplands Distriktkonferens 2021-10-03 på Väsby Brukshundklubb och informerade om att vi nu påbörjade processen att ta fram förslag för nästa årsmöte. Vi informerade om att vi kommer kommunicerar med medlemmarna i distriktet.

Valberedningen vill med detta utskick nå medlemmar i SBK Upplandsdistriktet, för att informera om att ni/du kan lämna förslag på namn till aktuella poster se nedan.
Skicka ditt förslag till valberedningen@sbkuppland.se

Inför nästa årsmöte söker vi bland annat personer till posterna: distriktsordförande och en suppleant.

Mandattider 2022–2023

Funktion Namn  Klubb Mandattid
utgår 
Omval
Ordförande Sven-Eric Svensson BHBK 2022 Nej
Vice ordförande Marita Berg KBK 2022 Ja – 2 år
Kassör Richard Karlen RBK 2022 Ja – 2 år
Sekreterare Göran Hagberg VaBK 2023 kvarstår
Ledamot Ola Eriksson  Alunda BK 2022 Ja – 2 år
Petra Strand KBK 2022 Ja – 2 år
Jenny Nyberg TBK 2023 kvarstår
Sophie Tjernbäck Alunda BK 2023 kvarstår
Jonas Åfeldt UBK 2023 kvarstår
Suppleant Sofia Lovén  KBK 2023 kvarstår
Mona Almqvist UBK 2022 Ja – 2 år
Vakant 2022 2 år
Revisor Gun Englund  BHBK 2022 Ja – ett år
Mia Dunder TBK 2022 Ja – ett år
Revisorssuppleant Kjell Pettersson HäBK 2022 Ja – ett år

Syftet med valordningen är bl.a. att öka transparensen kring valberedningens arbete att hitta nya kandidater till styrelsen samt förhindra möjligheten att ”ropa namn från golvet” under pågående årsmöte. För exakta detaljer om valordningen se § 10 i normalstadgarna.

Vill du som medlem nominera förslag till personval anonymt görs detta till valberedningen innan det datum (15 december) som valberedningen ska presentera sitt preliminära förslag.

Se gärna till att de föreslagna kandidaterna presenteras skriftligt med en kort presentation och gärna med en bild i valberedningens förslag (med fördel efter godkännande från de föreslagna personerna). Då blir det lättare för medlemmarna, så väl gamla som nya, att veta vilka de föreslagna personerna är.

Valberedningen är inte tvingad att ta kontakt med eller i sitt förslag ta med inlämnade förslag som man inte finner lämpliga eller om valberedningen vill föreslå andra personer i sitt förslag.

Med vänliga hälsningar

Marita Neteborn och Anne-Christine Stareborn
SBK Upplandsdistriktets valberedning
valberedningen@sbkuppland.se

Info-valberedningen-2022-2023som pdf

Planering av Instruktörsutbildning i Specialsök

Upplandsdistriktet planerar en instruktörsutbildning i Specialsök med Maria Gabrielsson.

Den som kan ansöka ska vara allmänlydnadsinstruktör och rekommenderad av sin lokalklubb.
Vid flera från samma klubb behöver man ange en turordning då platserna är begränsade.

Intresseanmälan ska vara en sammanställning från klubben och skickas till:  

mona-almqvist@hotmail.com  

Senast 15 december -21

Detta är en intressekoll så utförligare detaljer om pris och plats meddelas senare och då ska anmälningsblankett fyllas i.

Mvh
Mona Almqvist

 

Mentalfigurantutbildning

 Upplandsdistriktet inbjuder till Mentalfigurantutbildning 4-5 december. 

Utbildningen kommer att innehålla M1 - Allmän mentalkunskap, som kommer att läsas in på distans, samt M2 figurant A och B som kommer att genomföras på Östhammars Brukshundklubb. 

Kostnad: 1500 kr
Deltagare: max 10 st 

Fm-fika, Lunch och Em-fika ingår 

Utbildningsansvarig: Jenny Nyberg 

Beskrivare/Domare: Leif Hjälm 

Deltagare ska vara rekommenderad från sin klubb och kursavgiften ska vara inbetald innan kursstart
på PG 63 34 63-5, märk betalningen med MH fig och deltagarens namn. 

Anmälan görs till rus@sbkuppland.se 

Ange namn och medlemsnummer. 

Figurantutbildning

Varmt välkomna önskar RAS/RUS Uppland 

 

Kursinbjudningar – Prov och tävling

Tävlingsledare Lydnad

Vid intresse från minst fyra personer kommer det att starta en utbildning för Tävlingsledare Lydnad. Utbildningen är web-baserad och innebär mycket självstudier.
Läs mer om utbildningen och vad som krävs på https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/lydnadsprov/funktioner/tavlingsledare-lydnadsprov/
Tanken är att utbildningen pågår under vintern och praktiska övningar och prov sker i vår.
Intresse kan anmälas direkt till kursansvarig Marita Neteborn på neteborn@telia.com