SBK Upplandsdistriktets webbplats

N Y T T (2021-07-01)

Justerade åtgärder mot covid-19

Med anledning av att regeringen lyfter ett antal restriktioner från 1 juli kommer även Svenska Kennelklubbens åtgärder att uppdateras. Bland annat höjs gränsen för antalet deltagare på utomhusarrangemang till 600 personer.

Från den 1 juli justeras Svenska Kennelklubbens åtgärder mot covid-19. Vår rekommendation är fortsatt att undvika inomhusarrangemang. Om man ändå vill arrangera verksamhet inomhus höjs nu gränsen för antalet deltagare från 8 till 50. För evenemang höjs maxgränsen från 100 till 600 deltagare.

UTOMHUS

Verksamhet utomhus som inte samlar fler än 600 personer samtidigt på samma plats kan genomföras. Funktionärer räknas inte in i antalet 600 personer. Genomförandet ska ske med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

INOMHUS

Verksamhet inomhus bör undvikas.
Om det inte är fler än 50 personer som samlas samtidigt på samma plats kan dock verksamhet inomhus genomföras. Om detta sker ska stor hänsyn tas till de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

NY INFORMATION UTFORMAS

Detta gäller under förutsättning att regeringen inte ändrar sitt beslut. Mer detaljer om hur SKKs åtgärder mot covid-19 från den 1 juni är under utformning och vår målsättning är att publicera dem senare denna vecka.

Detta ska följas vid klubbverksamhet

 • Allmänna råd – läs Folkhälsomyndighetens allmänna råd.
 • Gör en riskanalys – med Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg.
 • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer – framförallt innebär det att ingen person med någon symtom som kan kopplas till covid-19 ska närvara. Detta gäller även om du bara känner dig lite förkyld. Deltagarna ska hålla avstånd till varandra och det ska finnas förutsättningar för god handhygien.

Läs mer på SKK >>


Nu är det dags, prov och tävlingar öppnas igen!

Förbundsstyrelsen beslutade den 19 maj 2021 utifrån nu gällande begräsningar från Folkhälsomyndigheten, regeringen och Svenska Kennelklubben, följande:

 • Svenska Brukshundklubbens prov- och tävlingsverksamhet öppnas från och med den 1 juni 2021.
 • Arrangörer ges möjlighet att öppna upp sina tävlingar för anmälan omgående.
 • Det är arrangörens ansvar att beakta eventuella lokala restriktioner.
 • Den enskilda funktionären fattar beslut om huruvida hen känner sig bekväm att tjänstgöra.

Några saker som är viktiga att tänka på i samband med prov och tävling:

 • Gör en riskanalys utifrån Folkhälsomyndighetens protokoll så att ni har säkerställt att ni fått med alla delarna
 • Ha endast utomhusarrangemang
 • För de klasser som lockar många deltagare kan ni som arrangörer behöva begränsa deltagarantalet
 • Var noga med att det finns goda möjligheter att tvätta händerna
 • Ha gärna handsprit på plats
 • Tävlande och funktionärer kan med fördel använda munskydd
 • Se till att det går att hålla avstånd
 • Undvik fysisk kontakt

 

Logotype SBK Uppland

DM i lydnad

När? den 17 augusti (kvällstävling)

Var? Bro-Håbo

Anmälan >>

Välkomna!

figur på ett lydnadsekipage

Kursinbjudningar – Prov och tävling

Tävlingsledare Lydnad

Vid intresse från minst fyra personer kommer det att starta en utbildning för Tävlingsledare Lydnad. Utbildningen är web-baserad och innebär mycket självstudier.
Läs mer om utbildningen och vad som krävs på https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/lydnadsprov/funktioner/tavlingsledare-lydnadsprov/
Tanken är att utbildningen pågår under vintern och praktiska övningar och prov sker i vår.
Intresse kan anmälas direkt till kursansvarig Marita Neteborn på neteborn@telia.com

Viktiga datum

Distriktsstyrelsemöte
2021-08-31
2021-10-26
2022-01-27
2022-03-20

Distriktsmöte
2021-05-25
2021-12-01

Distriktkonferens
2021-10-09

Årsmöte
2022-03-20