Aktuell information

Svenska Brukshundklubbens Upplandsdistrikt

Upplandsdistriktet består av 13 lokala klubbar med cirka 4 200 medlemmar. Svenska Brukshundklubben är en ideel förening för aktiva hundägare. Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation och en del av Svenska Kennelklubben.
Nyfiken på vilken klubb som är närmast dig? 

Information från valberedningen

Nu är valberedningens preliminära förslag komplett.
(utskick skett till klubbarna den 15/11 och den 20/11)

  • Valberedningens preliminära förslag delges lokalklubbarna senast den 15 december.
  • Lokalklubb kan nominera ytterligare kandidater till styrelsen senast den 15 januari.
  • Styrelsen lämnar inkomna förslag till valberedningen senast den 22 januari.
  • Valberedningen lämnar sitt slutgiltiga förslag till styrelsen senast den 26 januari.
  • Styrelsen gör handlingarna tillgängliga för medlemmar senast den 31 januari. Samtliga nominerade kandidater är valbara och ska delges delegaterna.

Klubbarna kan nominera alternativa personer på de olika uppdragen.
Sådana nomineringar ska skickas till distriktsstyrelsen senast 15 jan 2023.
Maila sekreterare@sbkuppland.se

SBK-Uppland-Valberedningen-forslag-2023

Uppdatering av MT 2007-figuranter och testledare

 Inbjudan till uppdatering av MT 2007-figuranter och testledare som vill bli funktionärer på MT 2017 

Distriktet ansvarar för utbildningen och skriver ut kompetensbevis. 

Förkunskap: Ska vara aktiv figurant eller testledare i MT 2007
När: 2022-12-03 Vi börjar kl. 09.00 och slutar ca 16.00
Var: Bro-Håbo BK
Utbildare: Leif Hjälm
Varför: Nya regler och anvisningar fr.o.m. 2023-01-01 

För mer information och anmälan:
Inbjudan till uppdatering av MT 2007-figuranter

Utbildning SBK Instruktör Specialsök

Mål och Syfte: Certifierad SBK Instruktör Specialsök ger deltagaren god kunskap om provformen SBK Specialsök och att hålla kurs i specialsök både som aktivitet men även för deltagare som har siktet ställt mot prov klass 1. Utbildningen ger även kännedom om doftspridning, preparatinlärning, inlärning av olika färdigheter och mycket mera.

Arrangör: Lidingö Brukshundklubb, Stockholm
Sista anmälningsdag: 31/12 2022

Läs mer om utbildningen och hur du anmäler dig:
Inbjudan-SBK-Instruktör-Specialsök-1

Inbjudan till A1-utbildning, steg 1 agilityinstruktörsutbildning

Målet är att när du har blivit godkänd på A1-utbildningen, har du kunskap att leda agilitykurser på grundnivå.

Intresserad?

Läs mer under Agility

A1inbjudan2023Kbk

Distriktsmästerskap i Rapport 2022 – GRATTIS

DM i Rapport arrangerades av Tierps BK den 6/11-22

Stort Grattis till DM pristagaren för Upplandsdistriktet!

DM GULD –Marita Neteborn med Ferrie, 529,25p och dessutom CERT,
Tierp BK

Bild kommer

Distriktsmästerskap i SÖK 2022 – GRATTIS

DM i Sök arrangerades av BHBK den 24/9-22

Stort Grattis till DM pristagaren för Upplandsdistriktet!

DM GULD –Sandra Jansson med Reedsweeper's Icefire, 603,5 p och dessutom CERT, Knivsta BK

Sandra Jansson med Reedsweeper's Icefire

SBK INFO November 2022

Tävlingsledarutbildningar i distriktets regi

LYDNAD

Anmälan till TL kurs lydnad ska gå direkt till  kursledare Marita Neteborn via den anmälandes klubb. Namn och mail ska anges vid anmälan. Neteborn@telia.com
Beräknad kursstart i oktober. Krav viss tävlingserfarenhet eller motsvarande.
Anmälan senast 1 oktober.

BRUKS

En TL utbildning bruks planeras också med PeO Andersson som kursansvarig. Anmälan till den sker på samma sätt men till
marita-berg@telia.com

Krav godkänd lägre klass eller motsvarande erfarenhet.
Anmälan senast den 1 oktober.

 

Reflexväst TL SBK

SBK Patrullhund infoblad nr 3

Medlemskort tillgängliga för medlemmar i Svenska Brukshundklubben

Ditt medlemskort ligger nu på "Mina sidor" via brukshundklubben.se

SBK har kopplat ihop klubbwebben och medlemssystemet så att alla medlemmar kommer åt att se information kring sina medlemskap genom att logga in via brukshundklubben.se. På sidan Mitt medlemskap finns ditt/dina giltiga medlemskort. 

Medlemskorten visar namn, medlemsnummer, klubb och medlemsperiod. Laddar du ner ditt/dina medlemskort finns en QR-kod som kan skannas av behörig person för att verifiera medlemskapet om det är t ex i brytpunkt mellan slut och start för nästa period. För att visa att du är medlem visar du ditt/dina medlemskort på antingen mobil, dator eller en utskriven kopia av medlemskortet/en med QR-koden.

Finns det text (röd) om inaktiverat medlemskap på sidan "Mitt medlemskap" betyder det att ett eller flera medlemskap är obetalda, medlemskort visas inte för obetalda medlemskap. Du ser bara dina medlemskort om du betalat förbundsavgift för innevarande period (undantaget familjemedlemmar och SHU medlemmar som inte betalar förbundsavgift). Du kan se dina fakturor via "Mina fakturor" där det tydligt framgår med rött om det finns något obetalt medlemskap, vilket medlemskap som är obetalt samt en länk till Membersite för att betala via Swish/kort.

 

SBK:s Förtjänstmedalj

På kongressen den 7 maj 2022 delades det ut Förtjänstmedalj.

Sven-Eric Svensson fick den "för gagnerik kynologisk verksamhet".

 

Den högsta utmärkelsen inom Svenska Brukshundklubben är vår förtjänstmedalj.

Om förtjänstmedaljen

Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj instiftades 1940.
Medaljen är 35 mm i diameter. Framsidan upptas av inskriptionen "För gagnerik kynologisk verksamhet" omgiven av en lagerkrans och omskriften SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN. Baksidan upptas av en lagerkrans med plats i mitten för inskription av den tilldelades namn. Förtjänstmedaljen bäres på bröstet i ett 35 mm brett ljusgrönt band med en vit rand i mitten. Till förtjänstmedaljen medföljer en miniatyr av originalet.

 

 

Nyutexaminerade Specialsöksinstruktörer

8 maj examinerades 7 st Specialsöksinstruktörer i Upplandsdistriktet vid Knivsta BK.
Ett välkommet tillskott och ett stort GRATTIS till alla.
Elsa Brahm, Kristian Johansson Berger, Jonas Lans, Isabella Hammerin Lans, Claudia Bergin, Susanne Hortlund och Björn Rosenberg
Ansvarig lärare har varit Maria Gabrielsson.
Examinator Lena Funseth Norberg
Provekipage Mona Almqvist med Hedeforsens Qross
Nyexaminerade Specialsöksinstruktörer 2022

Nyutexaminerade tävlingsledare bruks

Stort grattis till våra nya tävlingsledare i Bruks!

examination_TL_2022

Övre raden från vänster: Elin Spangenberg kursledare, Marita Berg examinator
Nedre raden från vänster:  Mikaela Eldh Uppsala BK, Berit Heyman Heby BK, Maud Brantlind Bro-Håbo BK, Erika Hedlund Knivsta BK, Svante Friberg Enköpings BK och Tina Sperring Uppsala BK.