Aktuell information

Svenska Brukshundklubbens Upplandsdistrikt

Upplandsdistriktet består av 13 lokala klubbar med cirka 4 200 medlemmar. Svenska Brukshundklubben är en ideel förening för aktiva hundägare. Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation och en del av Svenska Kennelklubben.
Nyfiken på vilken klubb som är närmast dig? 

KALLELSE till ÅRSMÖTE 19 mars kl 15, Knivsta Brukshundklubb

Förslag till dagordning och handlingar rörande ekonomi och planering inklusive styrelsens förslag sänds senast 31 januari 2023.

Kallelse och samtliga handlingar kommer också att vara tillgängliga här på hemsidan.

Klubbarna ansvarar för att utsedda ombud kallas

Kallelse-arsmote_2023-03-19

Information från valberedningen

Nu är valberedningens preliminära förslag komplett.
(utskick skett till klubbarna den 15/11 och den 20/11)

 • Valberedningens preliminära förslag delges lokalklubbarna senast den 15 december.
 • Lokalklubb kan nominera ytterligare kandidater till styrelsen senast den 15 januari.
 • Styrelsen lämnar inkomna förslag till valberedningen senast den 22 januari.
 • Valberedningen lämnar sitt slutgiltiga förslag till styrelsen senast den 26 januari.
 • Styrelsen gör handlingarna tillgängliga för medlemmar senast den 31 januari. Samtliga nominerade kandidater är valbara och ska delges delegaterna.

Klubbarna kan nominera alternativa personer på de olika uppdragen.
Sådana nomineringar ska skickas till distriktsstyrelsen senast 15 jan 2023.
Maila sekreterare@sbkuppland.se

SBK-Uppland-Valberedningen-forslag-2023

Anlagstest Patrullhund

 Är du intresserad av att utbilda dig och din hund att göra en frivillig insats som hundförare i hemvärnet?

Läs mer i pdf:en: anlagstest_version2

Datum: 26 februari 2023
Tid: 9-16
Plats: Stockholms Södra BK, Vidjavägen 13
Anmälan till: Ola Eriksson fmomud@unita.se
Telefonnr: 070-871 18 11

Vid frågor: Sussi Hedlund 070-740 37 74
hedlundsussi@gmail.com

Patrullhundskurs Upplandsdistriktet
– Internatkurs (tors-sön) V11, V15, V24, V26, V31
Behörighetsprov V35

SBK logga tjänstehund

SBK INFO Januari 2023

Tillägg till Regler för Bruksprov gäller från 2023-01-01

 Dokumentet innehåller resonemang och förklarande texter till Regler för Bruksprov. Det är ett levande dokument, där ändringar och tillägg kan komma att införas vid behov. UG Bruks ansvarar för uppdateringar. 

Det som uppdaterats är:
  • Anpassningar till bruksprovsregler som gäller från 2023-01-01.
  • Förtydliganden i Särskilda regler, punkt 20, beträffande ”Domarens alternativ till förare som inte följer givna anvisningar”.
  • Förtydliganden för Patrullhundsgruppens moment.

https://brukshundklubben.se/prov-tavling/regler/regler-bruksprov/

Projektgruppen för SBK Specialsök bjuder in till domarutbildning

Utbildningen innehåller en teoretisk del som genomförs via SBK Utbildning på webben och en praktisk del som genomförs genom två fysiska block. Antalet platser på utbildningen är begränsat.

Första fysiska blocket kommer att genomföras 10–12 mars och block två som även inkluderar examination är 8–10 september. Utbildningen äger rum i närheten av Stockholm. Det är bra om man kan ha med och använda sin egen hund vid olika övningar.

Den sökande ska uppfylla följande krav för att vara behörig till utbildningen:

   1. medlem i SBK,
   2. uppfylla minst ett av följande två alternativ:
    • auktoriserad Provledare SBK Specialsök och har arrangerat flera prov,
    • inom sin anställning vid svensk myndighet utsedd att kontrollera och godkänna tjänstehundekipage inom specialsök för tjänstgöring,
   3. rekommenderad av klubbstyrelse eller av projektgruppen samt
   4. deltagit på minst två prov i SBK Specialsök eller motsvarande inom myndighet.

Krav för att fortlöpande upprätthålla auktorisationen framgår av gällande kursplan. För närvarande krävs medlemskap i SBK, tjänstgöring som domare vid minst två registrerade prov i SBK Specialsök inom de senaste 12 månaderna, godkänt resultat på av projektgruppen beslutade uppdateringsutbildningar och deltagande vid domarkonferens minst vartannat år.

Anmälan senast den 31 januari 2023.

Om utbildningen och kursplan samt anmälan >> https://brukshundklubben.se/domarutbildning-sbk-specialsok/

Konferenser Lydnad för TL och Domare

Konferens Lydnadsklass Startklass-klass 2 –
Tävlingsledare i SBK Upplandsdistriktet

Den 14/1 2023, kl. 10.00-15.00, avbrott för lunch 12.30-13.15

På konferensen kommer vi att gå igenom de nyheter som gäller och hur momenten ska planeras, utföras och kommenderas i Startklass-klass 2.
Konferensen kommer att vara digital via Zoom och en länk kommer att skickas ut till dig som har anmält sig.

Varmt välkomna till konferensen
Frågor kontakta A-C på annacarin1968@gmail.com


Konferens Lydnadsklass Startklass-klass 2 –
Domare i SBK Upplandsdistriktet

Den 15/1 2023, kl. 10.00-15.00, avbrott för lunch 12.30-13.15

På konferensen kommer vi att gå igenom de nyheter och bedömningar som gäller i Startklass-klass 2.
Konferensen kommer att vara digital via Zoom och en länk kommer att skickas ut till dig som har anmält sig.

Varmt välkomna till konferensen
Frågor kontakta Peo på domare.uppland@outlook.com

Uppdatering av MT 2007-figuranter och testledare

 Inbjudan till uppdatering av MT 2007-figuranter och testledare som vill bli funktionärer på MT 2017 

Distriktet ansvarar för utbildningen och skriver ut kompetensbevis. 

Förkunskap: Ska vara aktiv figurant eller testledare i MT 2007
När: 2022-12-03 Vi börjar kl. 09.00 och slutar ca 16.00
Var: Bro-Håbo BK
Utbildare: Leif Hjälm
Varför: Nya regler och anvisningar fr.o.m. 2023-01-01 

För mer information och anmälan:
Inbjudan till uppdatering av MT 2007-figuranter

Inbjudan till A1-utbildning, steg 1 agilityinstruktörsutbildning

Målet är att när du har blivit godkänd på A1-utbildningen, har du kunskap att leda agilitykurser på grundnivå.

Intresserad?

Läs mer under Agility

A1inbjudan2023Kbk

Distriktsmästerskap i Rapport 2022 – GRATTIS

DM i Rapport arrangerades av Tierps BK den 6/11-22

Stort Grattis till DM pristagaren för Upplandsdistriktet!

DM GULD –Marita Neteborn med Ferrie, 529,25p och dessutom CERT,
Tierp BK

DM 2022 i Rapport Marita och Bengt Neteborn med Ferrie

Distriktsmästerskap i SÖK 2022 – GRATTIS

DM i Sök arrangerades av BHBK den 24/9-22

Stort Grattis till DM pristagaren för Upplandsdistriktet!

DM GULD –Sandra Jansson med Reedsweeper's Icefire, 603,5 p och dessutom CERT, Knivsta BK

Sandra Jansson med Reedsweeper's Icefire

Tävlingsledarutbildningar i distriktets regi

LYDNAD

Anmälan till TL kurs lydnad ska gå direkt till  kursledare Marita Neteborn via den anmälandes klubb. Namn och mail ska anges vid anmälan. Neteborn@telia.com
Beräknad kursstart i oktober. Krav viss tävlingserfarenhet eller motsvarande.
Anmälan senast 1 oktober.

BRUKS

En TL utbildning bruks planeras också med PeO Andersson som kursansvarig. Anmälan till den sker på samma sätt men till
marita-berg@telia.com

Krav godkänd lägre klass eller motsvarande erfarenhet.
Anmälan senast den 1 oktober.

 

Reflexväst TL SBK

SBK Patrullhund infoblad nr 3

Medlemskort tillgängliga för medlemmar i Svenska Brukshundklubben

Ditt medlemskort ligger nu på "Mina sidor" via brukshundklubben.se

SBK har kopplat ihop klubbwebben och medlemssystemet så att alla medlemmar kommer åt att se information kring sina medlemskap genom att logga in via brukshundklubben.se. På sidan Mitt medlemskap finns ditt/dina giltiga medlemskort. 

Medlemskorten visar namn, medlemsnummer, klubb och medlemsperiod. Laddar du ner ditt/dina medlemskort finns en QR-kod som kan skannas av behörig person för att verifiera medlemskapet om det är t ex i brytpunkt mellan slut och start för nästa period. För att visa att du är medlem visar du ditt/dina medlemskort på antingen mobil, dator eller en utskriven kopia av medlemskortet/en med QR-koden.

Finns det text (röd) om inaktiverat medlemskap på sidan "Mitt medlemskap" betyder det att ett eller flera medlemskap är obetalda, medlemskort visas inte för obetalda medlemskap. Du ser bara dina medlemskort om du betalat förbundsavgift för innevarande period (undantaget familjemedlemmar och SHU medlemmar som inte betalar förbundsavgift). Du kan se dina fakturor via "Mina fakturor" där det tydligt framgår med rött om det finns något obetalt medlemskap, vilket medlemskap som är obetalt samt en länk till Membersite för att betala via Swish/kort.

 

SBK:s Förtjänstmedalj

På kongressen den 7 maj 2022 delades det ut Förtjänstmedalj.

Sven-Eric Svensson fick den "för gagnerik kynologisk verksamhet".

 

Den högsta utmärkelsen inom Svenska Brukshundklubben är vår förtjänstmedalj.

Om förtjänstmedaljen

Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj instiftades 1940.
Medaljen är 35 mm i diameter. Framsidan upptas av inskriptionen "För gagnerik kynologisk verksamhet" omgiven av en lagerkrans och omskriften SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN. Baksidan upptas av en lagerkrans med plats i mitten för inskription av den tilldelades namn. Förtjänstmedaljen bäres på bröstet i ett 35 mm brett ljusgrönt band med en vit rand i mitten. Till förtjänstmedaljen medföljer en miniatyr av originalet.

 

 

Nyutexaminerade Specialsöksinstruktörer

8 maj examinerades 7 st Specialsöksinstruktörer i Upplandsdistriktet vid Knivsta BK.
Ett välkommet tillskott och ett stort GRATTIS till alla.
Elsa Brahm, Kristian Johansson Berger, Jonas Lans, Isabella Hammerin Lans, Claudia Bergin, Susanne Hortlund och Björn Rosenberg
Ansvarig lärare har varit Maria Gabrielsson.
Examinator Lena Funseth Norberg
Provekipage Mona Almqvist med Hedeforsens Qross
Nyexaminerade Specialsöksinstruktörer 2022

Nyutexaminerade tävlingsledare bruks

Stort grattis till våra nya tävlingsledare i Bruks!

examination_TL_2022

Övre raden från vänster: Elin Spangenberg kursledare, Marita Berg examinator
Nedre raden från vänster:  Mikaela Eldh Uppsala BK, Berit Heyman Heby BK, Maud Brantlind Bro-Håbo BK, Erika Hedlund Knivsta BK, Svante Friberg Enköpings BK och Tina Sperring Uppsala BK.
DM 2022 i Rapport Marita och Bengt Neteborn med Ferrie