Aktuell information

Svenska Brukshundklubbens Upplandsdistrikt

Upplandsdistriktet består av 13 lokala klubbar med cirka 4 200 medlemmar. Svenska Brukshundklubben är en ideel förening för aktiva hundägare. Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation och en del av Svenska Kennelklubben.
Nyfiken på vilken klubb som är närmast dig? 

Utbilda dig till tävlingssekreterare i flera grenar

SBK Uppland erbjuder nu utbildning
till Tävlingssekreterare i de olika grenarna

Utbilda dig till tävlingssekreterare (TS) eller utöka din auktorisation i bruks (ink patrull), lydnad, rallylydnad och mondioring.

Sista anmälningsdagen: 24 maj 2023
Frågor och anmälan görs till: Peo Andersson på domare.uppland@outlook.com

Läs här om utbildningen >>

SBK Specialsök är godkänt som officiellt prov

Saxat från brukshundklubben.se

Det är med stor glädje vi kan meddela att Svenska Kennelklubbens (SKKs) prov och tävlingskommitté har fastställt reglerna för officiella prov i SBK Specialsök.

Reglerna gäller 2023-11-01 - 2026-12-31.

Det har varit långt och mycket arbete för att komma hit och Svenska Brukshundklubben riktar ett stort tack till alla som bidragit till att vi nu har en ny officiell provform.

Nu när reglerna är fastställda fortsätter arbetet med att ta fram anvisningar och allt annat som behövs. Information om detta kommer att publiceras efterhand som det fastställs.

Arbete pågår också med att införa SBK Specialsök i SBK Tävling.

För att ta del av de fastställda reglerna klicka på "Regler specialsök"

 

Tävlingsledareutbildning Bruks

TL Bruks 2023

Övre raden: Kristina Nilsson, Carolina Thulin och Helena Nygren
Nedre raden: Cecillia Ahlin, Esther Hillbom, Ida Johansson, och Marita Berg

1:a april var det slutprov på TL Bruks utbildning och examinator var Marita Berg.

Samtliga 6 stycken klarade sig med mycket bra resultat. På den teoretiska delen i onsdags hade 5 stycken 40 poäng som är max och en som hade 37 poäng.  Idag på den praktiska delen så var alla jätteduktiga.

Förtjänsttecken i Silver

Förtjänsttecken Silver
Ulrika Skarp

Ulrika Skarp, sekreterare i SBK Upplandsdistriktets tävlingsutskott

Motivering:
Ulrika har gjort ett enastående arbete i SBK Upplands tävlingsutskott under många år till gagn för all tävlingsverksamhet och alla medlemmar inom distriktet.

Förtjänsttecknet delades ut av Marita Berg, TÄS

Förtjänsttecken Tjänstehund

Anna Löfblad, Lorentz Ogebjer och Ola Eriksson förtjänstecken

På årsmötet den 19/3 på Knivsta BK tilldelades Anna Löfblad, Ola Eriksson och Lorentz Ogebjer förtjänsttecken med följande motiveringar:

Ola Eriksson guld
För att han alltid gör sitt allra yttersta för tjänstehundsverksamheten både i egenskap av FM-ombud och tidigare även som distriktsansvarig i Uppland. Hans kunskap, otroliga engagemang och driv har varit ovärderlig för tjänstehundsverksamheten och därför är han verkligen värd det.

Anna Löfblad förtjänsttecken i band
För att hon i egenskap av instruktör på flertalet kurser under den senaste tiden har gjort fantastiska insatser för tjänstehundsverksamheten Hennes driv och engagemang i varje ekipage hon utbildar anser vi förtjänar en utmärkelse.

Lorentz Ogebjer förtjänsttecken i band
Vi skulle även vilja nominera Lorentz för hans insatser som både instruktör och kontrollant inom tjänstehundverksamheten.  Även han har under den gånga åren bidragit stort och förtjänstfullt till att vi kunnat få fram fina ekipage till hemvärnet.

Tillägg till Regler för Bruksprov gäller från 2023-01-01

 Dokumentet innehåller resonemang och förklarande texter till Regler för Bruksprov. Det är ett levande dokument, där ändringar och tillägg kan komma att införas vid behov. UG Bruks ansvarar för uppdateringar. 

Det som uppdaterats är:
    • Anpassningar till bruksprovsregler som gäller från 2023-01-01.
    • Förtydliganden i Särskilda regler, punkt 20, beträffande ”Domarens alternativ till förare som inte följer givna anvisningar”.
    • Förtydliganden för Patrullhundsgruppens moment.

https://brukshundklubben.se/prov-tavling/regler/regler-bruksprov/

Inbjudan till A1-utbildning, steg 1 agilityinstruktörsutbildning

Målet är att när du har blivit godkänd på A1-utbildningen, har du kunskap att leda agilitykurser på grundnivå.

Intresserad?

Läs mer under Agility

A1inbjudan2023Kbk

SBK Patrullhund infoblad nr 3