Instruktörsutbildning i Specialsök

Inbjudan SBK instruktörsutbildning i Specialsök Steg 2

16-17 november på Heby BK

Mål och syfte

Efter genomgången utbildning ska du ha kunskaper för att hålla och
leda kurser i specialsök mot tävling i alla klasser.

Förkunskapskrav

SBK Instruktör Specialsök sedan ca 1 år tillbaka.

Provledare eller domare i SBK Specialsök alt. att man genomfört ett officiellt eller inofficiellt klass 2 prov. Uppfyller man inte den här punkten kan man i direkt anslutning till kursen genomföra ett inoff klass 2 prov med egen eller lånad hund. När detta är genomfört får man sitt cert. från distriktet. Detta är inget som administreras centralt utan på distriktsnivå.

Om kursen

Arrangör

Plats

Lärare

Deltagare

Kursdatum

Kursavgift

SBK Upplandsdistriktet

Heby BK

Michael Hedman, SBK Lärare Specialsök

6-8 deltagare

16-17 november, 2024

2 250 kr

Anmälan

Anmälan till SBK Upplandsdistriktets Utbildningsutskott.
Klicka på knappen till höger –>