Författare: sbkuppland

Nya anvisningar vid hundförbudstiden

SBK:s förbundsstyrelse har beslutat om nya anvisningar för prov, tävling, träning och uppvisning under den s.k. hundförbudstiden. Då ett av kraven för dessa tillstånd är att en av SBK auktoriserad tävlingsledare/provledare eller behörig träningsledare ska leda och ansvara för verksamheten vid varje enskilt tillfälle, och all verksamhet ska vara känd samt sanktionerad av den egna […]

Projekt klubbwebb 2021

Svenska Brukshundklubben bygger tillsammans med Sogeti AB en ny webbplats under 2021. Den nya webbplatsen kommer inte bara att bli en ny hemsida för förbundet, utan huvudfokus i projektet ligger på att bygga en webbplats för våra klubbar, distrikt och rasklubbar. En webbplats som ger oss en gemensam plattform där klubbarna kan dra nytta av […]

Minnesord

Hedersordförande Rolf Weiffert avled hastigt den 11 maj i en ålder av 68 år. Vi minns Rolf med värme, våra tankar går till familjen. Läs mer >>

Nu är det dags, prov och tävlingar öppnas igen!

Vi har alla varit frustrerade över pandemin som hållit oss i ett hårt grepp under över ett år med allt vad det har inneburit. Nu har dock regeringen beslutat om lättnader i begränsningsregeln och SKK har anpassat sina rekommendationer utifrån det. Detta innebär att upp till 100 personer får vistas på samma plats vid utomhusarrangemang, […]

Information om arrangemang av svenska mästerskap 2021

19 maj 2021 Frågorna har varit många kring möjligheterna att arrangera svenska mästerskap 2021. Utifrån rapportering från möten med årets arrangörer och en genomgång av den fortsatt höga spridningen av covid-19, befintliga restriktioner, rekommendationer och allmänna råd, finns inte tillräckliga möjligheter att genomföra alla mästerskap under 2021. Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS) beslutade 7 maj att […]

Viktiga datum

Distriktsstyrelsemöte
2021-08-31
2021-10-26
2022-01-27
2022-03-20

Distriktsmöte
2021-05-25
2021-12-01

Distriktkonferens
2021-10-03 på Väsby Brukshundklubb

Årsmöte
2022-03-20