Författare: sbkuppland

I helgen är det kongress!

Svenska Brukshundklubbens kongress, som genomförs varje år och är vårt högst beslutande organ, genomförs i helgen. Deltar gör distrikt och rasklubbar som representanter för alla våra medlemmar. Läs mer på brukshundklubben.se

Rimligt med undantag även för hundsporten

Svenska Brukshundklubben (SBK) och Svenska Kennelklubben SKK) har lämnat in ett gemensamt yttrande till Socialdepartementet med ett förslag om att hundtävlingar ska omfattas av samma undantag som motionslopp i förordningen (2018:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer på >> Brukshundklubben

Organisationskonferens 2021

Svenska Brukshundklubbens organisationskonferens 2021 äger rum digitalt den 5-7 februari. Inbjudan skickas ut till berörda och sista anmälningsdag är den 8 december. Datum: 05 feb 17:30 – 07 feb 12:00 Organisationskonferensen är en kongressföreberedande konferens. Syftet är att konferensen ska vara en arena för dialog och informationsutbyte för hela organisationen. Målet är att vi ska […]

Reviderade grundstadgar för Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubbens grundstadgar har reviderats och fastställts av Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté, och gäller fr.o.m. 2021-01-01. Efter beslut av en enhällig kongress den 24 oktober 2020 har reviderade grundstadgar för Svenska Brukshundklubben nu fastställt av Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté. De aktuella förändringarna framgår genom färgmarkeringar i förbundsstyrelsens förslag 2A vid kongressen 2020 som finns att på vår […]

Års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021

Det råder annorlunda förutsättningar inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021 och Kennelklubbens har fattat ett antal beslut som påverkar 2021 års möten. Vi presenterar en FAQ med frågor och svar inför möten 2021. Läs mer på >>

FAQ – Valordning

Inför års- och fullmäktigemöten 2021 gäller för första gången den nya valordning som införts i de reviderade normalstadgarna. Här får du svar på de vanligaste frågorna kring det nya arbetssättet med valberedningens förslag samt personval på mötet. Läs mer på >>

Svenska Brukshundklubbens centrala valberedningen vill ha input

Ta tillfället i akt och gör er förenings röst hörd! Svenska Brukshundklubben centrala valberedning önskar förslag från organisationen och har skickat ut ett antal frågor som de önskar besvarade. Viktiga datum 29 november ska lokalklubbar/lokalområden till respektive distrikt/rasklubb inkomma med sina förslag på personer att ingå i förbundsstyrelsen och sina svar på de frågor som […]

Viktiga datum

Distriktsstyrelsemöte
2021-08-31
2021-10-26
2022-01-27
2022-03-20

Distriktsmöte
2021-05-25
2021-12-01

Distriktkonferens
2021-10-03 på Väsby Brukshundklubb

Årsmöte
2022-03-20