Tävlingsledareutbildning Bruks

 

Övre raden: Kristina Nilsson, Carolina Thulin och Helena Nygren
Nedre raden: Cecillia Ahlin, Esther Hillbom, Ida Johansson, och Marita Berg

1:a april var det slutprov på TL Bruks utbildning och examinator var Marita Berg.

Samtliga 6 stycken klarade sig med mycket bra resultat. På den teoretiska delen i onsdags hade 5 stycken 40 poäng som är max och en som hade 37 poäng.  Idag på den praktiska delen så var alla jätteduktiga.

Förtjänsttecken i Silver

 

Ulrika Skarp, sekreterare i SBK Upplandsdistriktets tävlingsutskott

Motivering:
Ulrika har gjort ett enastående arbete i SBK Upplands tävlingsutskott under många år till gagn för all tävlingsverksamhet och alla medlemmar inom distriktet.

Förtjänsttecknet delades ut av Marita Berg, TÄS
2023-03-19 Knivsta BK

FÖRTJÄNSTTECKNET I BAND (TJH)

På årsmötet igår (20/3) delades även ut Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken i band (Tjh) till Seved Andersson, TBK.

Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken i band (Tjh) instiftades 1988.

Brukshundklubbens förtjänsttecken i band (Tjh) kan tilldelas:

  • Medlem eller annan person som arbetat inom frivilligverksamheten eller på annat sätt förtjänstfullt medverkat till att Brukshundklubbens tjänstehundsverksamhet gagnats.

Distriktet gratulerar  Seved Andersson till utmärkelsen!

Seved Andersson förtjänsttecknet i Band

Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen

Nedanstående text ligger nu ute på SKK:s hemsida:

"Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen
SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar avlandet eller utlandet. Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov. Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande."

För oss innebär det att vi inte kan ha några tävlingar eller andra prov eftersom bara antalet funktionärer brukar vara fler än 10.
Kurser och träningsgrupper med färre än 10 går naturligtvis att genomföra men kräver noggrann planering och respekt för Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Hoppas att vi snart kan komma igång med verksamhet igen!

Hälsningar
Sven-Eric Svensson
Ordf SBK Uppland

Handlingar till distriktets årsmöte 2020

SBK:s Upplandsdistrikt

söndagen den 22 mars kl 15 Uppsala Brukshundklubbs lokaler, Uppsala

Förslag till dagordning och handlingar rörande ekonomi och planering inklusive styrelsens förslag utsänds senast 31 jan.
Valberedningens förslag utsänds särskilt.

Kallelse och samtliga handlingar kommer också att vara tillgängliga på distriktets hemsida.

Klubbarna ansvarar för att utsedda ombud kallas.

Utöver det som finns på föredragningslistan kommer Kerstin Nilsson från Sfr Uppsala Västmanland att informera.

Så vill jag tacka er alla för samarbete och insatser under 2019.
Och ser fram emot ett nytt spännande år.

Sven-Eric Svensson
ordförande

kallelse-arsm-2020-03-22

Dagordning_2020-03-22.pdf

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsplan 2020

Resultat- och balansräkning 2019

Valberedningens förslag