Handlingar till distriktets årsmöte 2020

SBK:s Upplandsdistrikt

söndagen den 22 mars kl 15 Uppsala Brukshundklubbs lokaler, Uppsala

Förslag till dagordning och handlingar rörande ekonomi och planering inklusive styrelsens förslag utsänds senast 31 jan.
Valberedningens förslag utsänds särskilt.

Kallelse och samtliga handlingar kommer också att vara tillgängliga på distriktets hemsida.

Klubbarna ansvarar för att utsedda ombud kallas.

Utöver det som finns på föredragningslistan kommer Kerstin Nilsson från Sfr Uppsala Västmanland att informera.

Så vill jag tacka er alla för samarbete och insatser under 2019.
Och ser fram emot ett nytt spännande år.

Sven-Eric Svensson
ordförande

kallelse-arsm-2020-03-22

Dagordning_2020-03-22.pdf

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsplan 2020

Resultat- och balansräkning 2019

Valberedningens förslag