Angående kontroll av medlemskap vid tävling

Kontroll av medlemskap, arrangör av tävling

I nuläget går det inte att kontrollera medlemskapet på tävlande via SBK Tävling, detta för att medlemssystemet och SBK Tävling ännu inte är sammankopplade (medlemskollen har inte fungerat sedan kvartal 3 2021). Vi saknar också fysiska medlemskort i Membersite. Det är därför viktigt att ni i PM till alla tävlande skriver att som tävlande måste de visa att de innehar aktuellt medlemskap på plats. Det är också godkänt att visa en bild på sitt/sina aktuella medlemskap.

Medlemmen gör detta genom att logga in i Membersite, klicka på Medlemskap - Mina medlemskap och visar upp sitt/sina aktuella medlemskap. Aktuella medlemskap saknar slutdatum, tidigare (ej aktiva) medlemskap har ett slutdatum.

Observera att inbetalningarna fortfarande inte är helt i fas och att medlemmar som anmält sig via det tillfälliga formuläret under tiden 11/2-7/3 ännu inte fått sina avier och kunnat betala. Dessa medlemmar har giltigt medlemskap fr.o.m det datum de anmält medlemskap via formuläret enligt den dispens vi har från SKK för den perioden.

Har en medlem betalat sin avgift direkt till en klubb och betalningen inte är registrerad i Memebrsite ska denne visa upp betalningsbekräftelse för medlemsavgiften för att visa att medlemskapet är giltigt.

Visa giltigt medlemskap, tävlande/deltagare

Eftersom medlemskontroll inte går att göra via SBK Tävling just nu och vi inte har fysiska medlemskort i det nya medlemssystemet, måste du som tävlande själv visa att du är medlem.

Du gör detta genom att logga in i Membersite brukshundklubben.membersite.se
klicka på Medlemskap – Mina medlemskap och visar upp ditt/dina aktuella medlemskap. Du kan också  ta en bild på ditt/dina aktuella medlemskap och visa upp bilden för arrangören på tävlingsdagen. Aktuella medlemskap saknar slutdatum, tidigare (ej aktiva) medlemskap har ett slutdatum.

Har du anmält medlemskap genom det tillfälliga formuläret under tiden 11/2-7/3 har du ännu inte fått din avi, men ditt medlemskap är giltigt från registreringsdatum enligt dispensen från SKK.

Har du betalat din medlemsavgift direkt till din klubb och avgiften inte är registrerad i Membersite visar du upp betalningsbekräftelsen från banken för att verifiera att du betalat ditt medlemskap.

SPRID DETTA TILL ALLA ERA UNDERLIGGANDE KLUBBAR

Med vänlig hälsning
Camilla Hjort

Handläggare Tävlingsavdelningen
Svenska Brukshundklubben
Telefon 08-505 875 41, växel 08-505 875 00
Postadress Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress Fryksdalsbacken 20

tavling@brukshundklubben.se
www.brukshundklubben.se

SBK_logo_sv

Ny generalsekreterare

Adam Bergsveen blir ny generalsekreterare för Svenska Brukshundklubben

Adam Bergsveen blir ny generalsekreterare för Svenska Brukshundklubben. Adam kommer närmast från Friluftsfrämjandet där han de senaste åren varit kommunikationschef. Tidigare har Adam även jobbat som biträdande presschef i regeringen.

Läs mer på >> https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2022/03/adam-bergsveen-blir-ny-generalsekreterare-for-svenska-brukshundklubben/

NYA MEDLEMSSYSTEMET LIVE!

Nu är det nya medlemssystemet Membersite live!

Som medlem kan du logga in och se dina kontaktuppgifter under "Min profil", dina medlemskap via "Medlemskap" – "Mina medlemskap" och eventuella familjemedlemmar via "Min familj".

De funktioner som inte är aktiverade just nu är:

  • Bli medlem
  • Registrera medlem
  • Mina fakturor
  • Mina grupper

Länk till medlemssystemet

Första gången du loggar in anger du den e-postadress du hade registrerad i Medlem online och klickar på "Glömt lösenord" se instruktioner här (PDF-dokument, 402 kB).

Ytterligare instruktioner för medlemsansvariga läggs upp under "Medlemsansvarig" på sedvanlig plats på hemsidan.

MENTALBESKRIVARUTBILDNING 2022

SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS UTSKOTT FÖR AVEL OCH HÄLSA INBJUDER HÄRMED TILL MENTALBESKRIVARUTBILDNING 2022. 

 Förkunskaper 

För att kunna tillgodo göra dig utbildningen måste du uppfylla följande krav: 

  • Auktoriserad testledare för MH 
  • Tjänstgjort som testledare vid minst 2 tillfällen under de senaste 3 åren 
  • Genomgått samtliga utbildningssteg M1-M5 
  •  Tävlat med egen hund med uppflyttning till högre klass, alternativt annan dokumenterad hundkunskap 
  • Under de senaste två åren* ha bakbeskrivit** MH vid minst 7 tillfällen, minst 35 hundar, för minst två olika domare och för olika raser. 

 * OBS! Tillfälligt ändrad tidsperiod på grund av pandemin. De dokumenterade bakbeskrivningarna ska ha gjorts från 2020-01-01 till senast 2022-08-14. Fokus ska även ha legat på brukshundraserna. 

** Bakbeskrivningen ska bestyrkas via intyg av tjänstgörande beskrivare. 

  • Du ska även bli rekommenderad av ditt distrikt eller rasklubb samt bli godkänd av Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa. 

Sista anmälningsdag 15 mars

Med vänliga hälsningar Utskottet avel och hälsa/Utskottsgrupp Mental (UGM) 

För mer information och anmälan >>

Intresseanmälan MH beskrivarutbildning 2022

SKK OCH SBK STÄLLNINGSTAGANDE FÖR UKRAINA

INFORMATION FRÅN SKK OCH SBK ANGÅENDE STÄLLNINGSTAGANDE FÖR UKRAINA

Svenska Kennelklubben vill uttrycka vår djupaste sympati till alla som drabbas och lider av kriget som sker i Ukraina. Vi tar starkt avstånd från Rysslands helt oacceptabla handlingar.

Krigshandlingar har aldrig och kommer aldrig att föra något gott med sig. Det lidande som våra hundvänner och alla människor i Ukraina tvingas utstå för sitt lands frihet och demokrati är helt oacceptabelt. Vi vill också uttrycka vår sympati för våra ryska hundvänner, som har ett politiskt ledarskap som försätter deras land och folk i en förnedrande och destruktiv situation.

Läs hela texten på SKKs hemsida: https://skk.se/?newsitem=188744

Svenska Brukshundklubben konstaterar med sorg och bestörtning att Ryssland, emot alla internationella överenskommelser, oprovocerat har angripit Ukraina.

Läs hela texten på Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelses uttalande: https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2022/02/uttalande-med-anledning-av-rysslands-invasion-av-ukraina/