Adam Bergsveen slutar som generalsekreterare

12 okt 202212 okt 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Adam Bergsveen har avslutat sitt uppdrag som generalsekreterare hos Svenska Brukshundklubben. Beslutet har fattats i samförstånd mellan Adam Bergsveen och det verkställande utskottet, och i samråd med Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse.

Adam Bergsveens sista arbetsdag var den 11 oktober 2022.

Vi tackar Adam för hans insatser för Svenska Brukshundklubben och önskar honom lycka till med framtida uppdrag.

Fram till att ny generalsekreterare har rekryterats kommer Anneli Hultman, idag förste vice ordförande i förbundsstyrelsen, att i ett konsultuppdrag träda in som tillförordnad med primärt uppdrag att arbetsleda Svenska Brukshundklubbens kansli. Anneli kommer i och med detta att avsäga sig sin post som förste vice ordförande i Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse.

Svenska Brukshundklubbens verkställande utskott kommer med stöd av förbundsstyrelsen genomföra en utvärdering av föregående rekryteringsprocess och därefter påbörja rekrytering av ny generalsekreterare.

Piia Nora
Förbundsordförande
Svenska Brukshundklubben