Centrala valberedningen har lämnat sitt preliminära förslag

Distrikt och rasklubbar har möjlighet att nominera ytterligare personer

Distrikt och rasklubbar kan senast den 20 januari, efter styrelsebeslut, enligt valordningen nominera ytterligare personer. Detta görs i enlighet med grundstadgarna och ska innehålla komplett information i det nomineringsformulär som, inom kort, skickas ut till distrikt och rasklubbars officiella e-postadresser (hämtade ur medlemsregistret).

Läs mer på https://brukshundklubben.se/nyheter/preliminart-forslag/