Svenska Brukshundklubbens centrala valberedningen vill ha input

Ta tillfället i akt och gör er förenings röst hörd!
Svenska Brukshundklubben centrala valberedning önskar förslag från organisationen och har skickat ut ett antal frågor som de önskar besvarade.

Viktiga datum

29 november ska lokalklubbar/lokalområden till respektive distrikt/rasklubb inkomma med sina förslag på personer att ingå i förbundsstyrelsen och sina svar på de frågor som valberedningen sänt ut till organisationen.

Distrikt och rasklubbar sammanställer inkomna förslag och svar på valberedningens frågor, och beslutar därefter om det förslag och de svar man önskar sända till valberedningen. Dessa ska vara valberedningen tillhanda senast den 12 december.

Läs mer på