Uttalande med anledning av otillåtna träningsmetoder

Svenska Brukshundklubben tar starkt avstånd mot träningsmetoder som strider mot svensk djurskyddslagstiftning och klubbens dressyrpolicy.

Läs mer på brukshundklubben.se