Therese Palm slutar som generalsekreterare på Svenska Brukshundklubben

Therese Palm meddelade förbundsstyrelsen i slutet av förra veckan att hon ämnar avsluta sin anställning vid årsskiftet.

Läs mer på >>