Nya riktlinjer kring resor från 13 maj

Med anledning av nya riktlinjer från regeringen har SKK uppdaterat sin information om resor, vilket vi också kommer att göra under dagen. Såhär kommer vår formulering att se ut:

Resor
SBK följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regeringen satt upp. Alla onödiga resor bör undvikas. Från 13 maj är riktlinjen att en bilresa på upp till två timmar ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som kan anses godtagbara. SBK centralt kommer inte sanktionera några andra resor. Vid de gränsdragningsproblem som kan uppstå rörande resor är det viktigt att använda sitt goda omdöme för att göra kloka val. Återigen vill vi poängtera vikten av att den enskilda individen gör en bedömning om resan är nödvändig och/eller resan dit är inom riktlinjernas gränser.

www.brukshundklubben.se/corona har vi sammanfattat all aktuell information, med länkar till ytterligare och ibland fördjupad information. Dit kan ni alltid själv ta del av det senaste samt hänvisa personer som har frågor. Vi håller också på att upprätta en FAQ för coronafrågor för att avlasta ytterligare.

Trots att samhället försiktigt börjar öppna upp finns det stor risk att smittspridningen får ny fart. Det ligger på alla och envar att agera ansvarsfullt och att tänka på sin egen och andras hälsa i första hand.