Info från Utskottet för avel och hälsa om MH & MT

 I den mycket speciella situation som vi befinner oss i nu så är det mycket som inte är sig likt, och förutsättningarna ändras från dag till dag. Brukshundklubben lägger löpande ut information på hemsidan, och i början av april lades nya riktlinjer ut gällande olika arrangemang.

 

Utskottet för avel och hälsa önskar i och med informationen nedan göra några förtydliganden.

  • Generell åldersdispens för MT
  • Rekommendationer vid genomförande av MH/MT
  • Angående övriga generella dispenser
  • Viktiga länkar

Information från Centrala utskottet för avel och hälsa_200415

Logotype Brukshundklubben