All kursverksamhet för patrullhundar ställs in

Försvarsmakten har beslutat att ställa in all beställd kursverksamhet av de frivilliga försvarsorganisationerna från måndag den 23 mars till och med söndag den 3 maj 2020.

Läs mer på brukshundklubben.se