Rekommendationer för hundverksamhet från 10 juni

Rekommendationer för hundverksamhet från och med 10 juni

Svenska Kennelklubbens centralstyrelse uttrycker en fortsatt oro för spridning av Covid-19 och har därför en fortsatt strikt linje gällande klubborganiserad hundverksamhet.

Läs mer på brukshundklubben.se