Kongress 2021 är genomförd

Idag (8/5-21) genomfördes årets upplaga av Svenska Brukshundklubbens kongressförhandlingar.

Förhandlingar som tryggt och inspirerande leddes av Ellinor Eriksson med hedersordförande Staffan Thorman som vice mötesordförande. Mötesstöd, tillika rösträknare, från Svenska Kennelklubben, var Fredrik Bruno och Moa Källström som vägledde och på ett förtjänstfullt sätt stöttade kongressdelegaterna i voteringsprogrammet VoteIT.

Läs mer på brukshundklubben.se