Information om arrangemang av svenska mästerskap 2021

19 maj 2021

Frågorna har varit många kring möjligheterna att arrangera svenska mästerskap 2021. Utifrån rapportering från möten med årets arrangörer och en genomgång av den fortsatt höga spridningen av covid-19, befintliga restriktioner, rekommendationer och allmänna råd, finns inte tillräckliga möjligheter att genomföra alla mästerskap under 2021.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS) beslutade 7 maj att ge utskottet för prov och tävling i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra mästerskap med kort varsel.

Läs mer på Brukshundklubben.se