DM för patrullhundar i Uppland 10 april 2020

Välkommen till DM för patrullhundar i Uppland 10 april 2020 på Livgardet Kungsängen! 

Alla tävlande ordnar med minst 1 st funktionär som kan vara med och hjälpa till på tävlingen. Har vi inga funktionärer så kan vi inte driva detta.

Anmälan till gramse01@hotmail.com. Ange även namn på funktionär.

Betalning görs till Upplandsdistriktet pg 63 34 63-5, 200 kr, 
senast 2 mars 2020. Märk betalningen med: DM patrullhund 
och ditt namn.

SJÄLVKLART tas all hjälp emot, så finns någon som vill hjälpa till så kontakta Veronica på gramse01@hotmail.com eller 070-418 13 34.