Författare: sbkuppland

Funktionärslyftet

Bland de medlemmar som Svenska Brukshundklubben har finns det många duktiga funktionärer som lägger tid och engagemang på att utveckla och driva vår förening. 3 stycken klubbar tillhör Upplandsdistriktet! Kul! Läs mer på brukshundklubben.se

Verksamhetsstatistik 2019 – Glöm ej att redovisa!

Lokalklubbar ska redovisa genomförd verksamhet till förbundskansliet enligt stadgarna. Detta ligger till grund för den enda sammanställningen vi har av all vår fina verksamhet och i mellandagarna skickas mejl ut från vårt undersökningsverktyg Opinio till klubbens officiella e-postadress. Senast 20 januari 2020 vill vi ha era svar. Det sammanställda resultatet redovisas i Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse. […]

SBK har nya grundstadgar

Svenska Brukshundklubbens grundstadgar har reviderats och fastställts av Svenska Kennelklubbens föreningskommitté, och börjar gälla 2020-01-01. Våra grundstadgar har genomgått en revideringsprocess samt beslutats om vid ordinarie kongress i maj samt vid en kompletterande skriftlig omröstning under hösten 2019. Svenska Kennelklubbens föreningskommitté har därefter beslutat att fastställa de reviderade grundstadgarna, att börja gälla fr.o.m. 2020-01-01. Kommittén […]

Utvecklingen av SBK Tävling pausad

Sedan sommaren har Svenska Brukshundklubben arbetat med att utveckla ett nytt, bättre system för SBK Tävling. Det arbetet är för tillfället pausat på grund av oenigheter med den nya leverantören. Läs mer på brukshundklubben.se

SBK info nr 8, 2019

SBK-info bjuder på nyheter och användbara tips för dig som är funktionär, förtroendevald eller arrangör inom Svenska Brukshundklubben. Länk till SBK info nr 8, 2019

RUS möte den 25/11

RUS möte hos Rottweilerklubben i Enköping (Veronica Nilsson) Vallby Hånningby 6, Enköping, vägbeskrivning www.veronicanilsson.se För mer information se

SBKs Valberedning önskar input

Svenska Brukshundklubben centrala valberedning önskar input från organisationens samtliga delar inför kongressen 2020 och har skickat ut ett antal frågor som de önskar besvarade. Svenska Brukshundklubbens centrala valberedning har skickat ut ett brev till samtliga rasklubbar, distrikt och lokalklubbar i organisaitionen inför kongressen 2020. I brevet, som skickades till respektive organisations officiella e-postadress i Medlem […]

Viktiga datum

Distriktsstyrelsemöte
2021-08-31
2021-10-26
2022-01-27
2022-03-20

Distriktsmöte
2021-05-25
2021-12-01

Distriktkonferens
2021-10-03 på Väsby Brukshundklubb

Årsmöte
2022-03-20