SBKs Valberedning önskar input

Svenska Brukshundklubben centrala valberedning önskar input från organisationens samtliga delar inför kongressen 2020 och har skickat ut ett antal frågor som de önskar besvarade.

Svenska Brukshundklubbens centrala valberedning har skickat ut ett brev till samtliga rasklubbar, distrikt och lokalklubbar i organisaitionen inför kongressen 2020.

I brevet, som skickades till respektive organisations officiella e-postadress i Medlem Online, infomerar valberedningen om:

  • valberedningens upplägg inför kongressen 2020
  • förbundsstyrelsens sammansättning/ledsmöters mandattid
  • viktiga datum för klubbar och distrikt samt
  • ett antal frågor som man önskar att organisationens olika delar besvarar

Vänligen se till att rätt personer får det utskickade brevet.

För mer information om datum m.m. se brukshundklubben.se