Nytt arbetssätt kring valberedningens förslag inför års- och fullmäktigemöten 2021

En ny valordning som "ställer om" arbetssättet kring valberedningens förslag har införts i normalstadgarna som började gälla den 1 juli 2020. Den nya valordningen gäller i samtliga föreningar inom Svenska Brukshundklubben.

Läs mer på brukshundklubben.se