Kategori: Tjänstehund

DM för patrullhundar i Uppland 10 april 2020

Välkommen till DM för patrullhundar i Uppland 10 april 2020 på Livgardet Kungsängen!  Alla tävlande ordnar med minst 1 st funktionär som kan vara med och hjälpa till på tävlingen. Har vi inga funktionärer så kan vi inte driva detta. Anmälan till gramse01@hotmail.com. Ange även namn på funktionär. Betalning görs till Upplandsdistriktet pg 63 34 63-5, 200 kr, senast 2 mars 2020. Märk betalningen […]