Förtjänsttecken Tjänstehund

Anna Löfblad, Lorentz Ogebjer och Ola Eriksson förtjänsttecken

 

På årsmötet den 19/3 på Knivsta BK tilldelades Anna Löfblad, Ola Eriksson och Lorentz Ogebjerförtjänsttecken med följande motiveringar:

 

Ola Eriksson guld
För att han alltid gör sitt allra yttersta för tjänstehundsverksamheten både i egenskap av FM-ombud och tidigare även som distriktsansvarig i Uppland. Hans kunskap, otroliga engagemang och driv har varit ovärderlig för tjänstehundsverksamheten och därför är han verkligen värd det.

Anna Löfblad förtjänsttecken i band
För att hon i egenskap av instruktör på flertalet kurser under den senaste tiden har gjort fantastiska insatser för tjänstehundsverksamheten Hennes driv och engagemang i varje ekipage hon utbildar anser vi förtjänar en utmärkelse.

Lorentz Ogebjer förtjänsttecken i band
Vi skulle även vilja nominera Lorentz för hans insatser som både instruktör och kontrollant inom tjänstehundverksamheten.  Även han har under den gånga åren bidragit stort och förtjänstfullt till att vi kunnat få fram fina ekipage till hemvärnet.