Tjänstehunds mästerskap

Tjänstehunds Mästerskap 12-14 aug 2016 i Marma

FMM 2016

1. Mats Andersson - Gävleborg

2. Yvonne Svensson - Blekinge 

3. Jörgen Nordin - Sörmland

FMM 2016
FMM 2016