Nyfiken på Bruksgrenen rapport?

Bruks rapport

För att ge en bild av hur den fantastiskt spännande bruksgrenen rapport går till, bjuds intresserade in till en tävlingslik förevisning av sporten!

Efter en kort introduktion, kommer ni under ”tävlingen” att få följa med ut på de olika stationerna i skogen och se hur specialmomentet på en tävling går till och vilka uppgifter rapporthundarna och deras förare har.

En guide finns på plats som berättar vad som händer och vilka utmaningar som bjuds i banan och på stationerna.

Efter ”tävlingen” bjuds på fika och frågestund kring tävling och träning i rapport.

Notera:

  • Egen hund kan EJ följa med ut i skogen under ”tävlingen”utan måste stanna hemma eller i bil
  • Föranmälan krävs (klicka i ”Kommer” och inte bara ”Intresserad”) i Facebook-eventet här.
  • Max 20 deltagare, förtur tom 30 april för medlemmar i lokalklubb tillhörande SBK Stockholms- och Upplandsdistrikten.

För anmälda sker inpassering genom bom kl 17.45-18.00: