Kategori: Information

Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen

Nedanstående text ligger nu ute på SKK:s hemsida: ”Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar […]

Handlingar till distriktets årsmöte 2020

SBK:s Upplandsdistrikt söndagen den 22 mars kl 15 i Uppsala Brukshundklubbs lokaler, Uppsala Förslag till dagordning och handlingar rörande ekonomi och planering inklusive styrelsens förslag utsänds senast 31 jan. Valberedningens förslag utsänds särskilt. Kallelse och samtliga handlingar kommer också att vara tillgängliga på distriktets hemsida. Klubbarna ansvarar för att utsedda ombud kallas. Utöver det som finns på föredragningslistan […]