SBK Upplandsdistriktets webbplats

Nya riktlinjer kring resor från 13 maj

Resor
SBK följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regeringen satt upp. Alla onödiga resor bör undvikas. Från 13 maj är riktlinjen att en bilresa på upp till två timmar ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som kan anses godtagbara. SBK centralt kommer inte sanktionera några andra resor. Vid de gränsdragningsproblem som kan uppstå rörande resor är det viktigt att använda sitt goda omdöme för att göra kloka val. Återigen vill vi poängtera vikten av att den enskilda individen gör en bedömning om resan är nödvändig och/eller resan dit är inom riktlinjernas gränser.

www.brukshundklubben.se/corona finns sammanfattad all aktuell information, med länkar till ytterligare och ibland fördjupad information. Där kan du alltid själv ta del av det senaste samt hänvisa personer som har frågor.
SBK håller också på att upprätta en FAQ för coronafrågor för att avlasta ytterligare.

Nya riktlinjer från 1 juni

edan tidigare finns beslut från Svenska Kennelklubben (SKK) om begränsningar i klubborganiserad hundverksamhet. Dessa beslut togs för att gälla till och med 31 maj. Från 1 juni lättar SKK upp restriktionerna och tillåter verksamhet som kan bedrivas enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer och regeringens förbud men med några undantag.

Ta del av SKK:s fullständiga information.

Svenska Brukshundklubben ställer in
alla officiella tävlingar 1/4-31/5.

Håll dig uppdaterad om Covid-19 genom att läsa på
Brukshundklubben
SKK
Folkhälsomyndigheten

Att tänka på: Som enskild individ bör du sätta sin egen och andras hälsa först. Stanna hemma om du är orolig eller har symtom.

Styrelsen

För synpunkter maila webb@sbkuppland.se

Logotype SBK Uppland

Viktiga datum

Distriktsstyrelsemöte
20/4 inställt, 1/6, 20/8, 18/11,
21/1-21, 21/3-21

Distriktsmöte
24/9 OBS nytt datum
26/11

Distriktkonferens
4/11

Årsmöte
21/3-21