SBK Upplandsdistriktets webbplats

N Y T T (2021-01-15)

Prov- och tävlingsverksamhet ställs in med några få undantag
Svenska Brukshundklubbens officiella prov- och tävlingsverksamhet är fortsatt inställd. Detta beslut gäller i nuläget fram till och med 28 februari 2021. Besked om vad som gäller därefter kommer under februari.

Verksamhet som kan genomföras:
MH, MT, exteriörbeskrivningar, specialsök och inmätningar (för bruks) kan genomföras under förutsättning att stor hänsyn tas till råd och riktlinjer för att undvika smittspridning.

Allt gällande coronapandemin kan ni läsa i sin helhet här på SBK:s hemsida: https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/

Följande gäller i SKK-organisationen till och med 28 februari 2021:

  • All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.
  • Verksamhet inomhus ska inte genomföras.
  • Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer kan fortfarande genomföras men med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Citat från Folkhälsomyndigheten:

"Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper. "

Ta gärna del av SFS 2021:8 Förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 publicerad 8 januari 2021.

Länk till alla regioner finner du här

Riskanalys för arrangörer

Förbundet uppmanar arrangörer att göra en riskanalys av varje enskild aktivitet och vidta åtgärder utifrån den. Folkhälsomyndigheten har tagit fram information till arrangörer och handfasta verktyg för att göra en riskanalys.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

 

Logotype SBK Uppland

Aktuell information om hur årsmöten ska genomföras

På brukshundklubben.se finns det nu utlagt HUR vi ska göra.

Det råder annorlunda förutsättningar inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021 och Kennelklubbens har fattat ett antal beslut som påverkar 2021 års möten. Du hittar FAQ med frågor och svar inför möten 2021 på brukshundklubben.se

Om beslut och riktlinjer på brukshundklubben.se

FAQ - Års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021

 

Om ni undrar något får ni gärna höra av er.
Jag ska svara så gott jag kan.
Men det viktigaste nu är att få in mail-adresser till alla medlemmar.

Ha det bra!
/Sven-Eric
ordforande@sbkuppland.se

 

Kursinbjudningar – Prov och tävling

Tävlingsledare Lydnad

Vid intresse från minst fyra personer kommer det att starta en utbildning för Tävlingsledare Lydnad. Utbildningen är web-baserad och innebär mycket självstudier.
Läs mer om utbildningen och vad som krävs på https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/lydnadsprov/funktioner/tavlingsledare-lydnadsprov/
Tanken är att utbildningen pågår under vintern och praktiska övningar och prov sker i vår.
Intresse kan anmälas direkt till kursansvarig Marita Neteborn på neteborn@telia.com

Valberedningen

Valberedningens uppdrag är sedan att ta fram ett förslag utifrån det vi uppfattar vara lokalklubbarnas önskemål. Därför vill vi att DU hjälper oss i valberedningen genom att nominera dig själv eller någon annan till att sitta i distriktets styrelse eller vara revisor.
Enligt nya normalstadgar som började gälla 2020-07-01 ska valberedningen anta ett nytt arbetssätt. Det innebär att vi behöver vara ute ”i god tid”.
  • Senast 15 november vill vi gärna ha dina förslag eller synpunkter på vilka som borde sitta i styrelsen.
  • 15 december ska valberedningens första förslag vara klart och lokalklubbarna ska kunna ta del av det.
  • Senast 15 januari kan lokalklubbarna lämna ytterligare nominering (förslag) till distriktsstyrelsen.
  • Senast 19 dagar före årsmötet ska valberedningens slutgiltiga förslag vara styrelsen tillhanda. Valberedningen kan då endast ändra sitt förslag med personer som nominerats enligt ovan.

På årsmötet kommer man sedan endast att kunna rösta på valberedningens förslag eller personer som nominerats. Därför är det extra viktigt att DU bidrar redan nu, för att ge kommande styrelse goda förutsättningar att utveckla klubben och ha en bred förankring.

Valberedningens första förslag (uppdaterat 2020-12-17)

Ordförande
Sven-Erik Svensson omval 1 år (Anne-Christine Stareborn drar tillbaka nomineringen)
Sekreterare
Göran Hagberg, omval 2 år
Ledamöter
Sophie Tjernbäck, nyval 2 år
Jenny Nyberg, omval 2 år
Jonas Åfeldt, nyval 2 år
Suppleanter
Sofia Lovén, omval 2 år

Revisorer
Mia Dunder, omval 1 år
Gun Englund, omval 1 år

Revisorsuppleant
Kjell Pettersson, omval 1 år

Enligt valberedningens noteringar går mandattiden ut för följande poster och dessa ska nu tas till omval alternativt nyval.

Post (mandattid) – innehavare av posten idag

Ordförande 1 år  Sven-Eric Svensson  ställer upp för omval
Sekreterare 2 år Göran Hagberg  ställer upp för omval
Ledamot 2 år Jenny Nyberg  ställer upp för omval
Ledamot 2 år vakant
Ledamot 2 år Anne-Christine Stareborn  ställer upp för omval
Suppleant 2 år Sofia Lovén  ställer upp för omval
Revisor 1 år Mia Dunder  ställer upp för omval
Revisor 1 år Gun Englund  ställer upp för omval
Revisorsuppl 1 år Katarina Snecker  ställer upp för omval
Revisorsuppl 1 år Kjell Pettersson  ställer upp för omval
Följande poster har mandattid kvar till 2022.
Vice ordförande Marita Berg
Kassör Richard Karlén
Ledamot Ola Eriksson
Ledamot Petra Strand
Suppleant Mona Almqvist
Suppleant Anna Hagberg
Hälsningar
Valberedningen
Marita Neteborn och Birgitta Mellin
valberedningen@sbkuppland.se

Viktiga datum

Distriktsstyrelsemöte
20/4 inställt, 1/6, 20/8, 18/11,
OBS! Nytt datum 19/1-21 (tidigare 21/1-21)
21/3-21

Distriktsmöte
24/9 OBS nytt datum
26/11

Distriktkonferens
4/10 flyttas till 2021

Årsmöte
21/3-21