SBK Upplandsdistriktets webbplats

Rekommendationer för hundverksamhet från och med 10 juni

Svenska Kennelklubbens centralstyrelse uttrycker en fortsatt oro för spridning av Covid-19 och har därför en fortsatt strikt linje gällande klubborganiserad hundverksamhet. För att värna om medlemmars liv och hälsa står Svenska Kennelklubben (SKK) fast vid en strikt hållning till vilken verksamhet som kan genomföras och på vilket sätt. Som specialklubb under SKK följer Svenska Brukshundklubben dessa riktlinjer.
https://www.skk.se/sv/nyheter/2020/6/nytt-uttalande-om-klubbverksamhet/

Håll dig uppdaterad om Covid-19 genom att läsa på

www.brukshundklubben.se/corona finns sammanfattad all aktuell information, med länkar till ytterligare och ibland fördjupad information. Där kan du alltid själv ta del av det senaste samt hänvisa personer som har frågor.

Ta del av SKK:s fullständiga information.
Folkhälsomyndigheten

Att tänka på: Som enskild individ bör du sätta sin egen och andras hälsa först. Stanna hemma om du är orolig eller har symtom.

Styrelsen

För synpunkter maila webb@sbkuppland.se

Logotype SBK Uppland

Instruktörsutbildning i Specialsök

Östhammar BK ska ha en instruktörsutbildning Specialsök och har några platser kvar.
Intresserade? ta snarast kontakt med Per-Göran Nilsson Tel 0703264624 på Östhammars BK

Datum och tid:
10/7 kl 17-21, 11/7 kl 10-17, 12/7 kl 10-17, 22/8 kl 10-17, 23/8 kl 10-17,
12/9 kl 10-17, 13/9 kl 10-17

Första kurstillfället kan komma att omplaneras. Examinationsdag bestämmes senare.

Hemarbete, arbete med egen hund och ett projektekipage tillkommer. Dessutom ska kursdeltagarna ha en projektkurs med 4 till 6 deltagare.

Lärare: Maria Gabrielsson

Kostnad per deltagare: 2000:- totalt

Viktiga datum

Distriktsstyrelsemöte
20/4 inställt, 1/6, 20/8, 18/11,
21/1-21, 21/3-21

Distriktsmöte
24/9 OBS nytt datum
26/11

Distriktkonferens
4/10

Årsmöte
21/3-21