SBK Upplandsdistriktets webbplats

N Y T T (2020-11-06)
All tävlingsverksamhet inomhus ställs in i regioner som lyder under lokala allmänna råd

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har beslutat att ställa in samtliga inomhustävlingar i regioner som lyder under allmänna råd.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har noterat att klubbar inte följer de rekommendationer som Svenska Brukshundklubben den 3 november 2020 publicerat på hemsidan samt tillsänt distrikt, lokal- och rasklubbar. Förbundsstyrelsen har därför tvingats besluta att ingen tävlingsverksamhet ska bedrivas inomhus inom organisationen i de regioner där allmänna råd gäller. Detta för att förhindra smittspridning av covid-19. Beslutet gäller så länge allmänna råd är utfärdade.

Länkar:

Hänvisning och information kring regioner som omfattas av lokala restriktioner

Lista över regionstillhörighet för klubbar

Länk till tidigare utlagd information gällande lokala restriktioner

 

Logotype SBK Uppland

Specialsöksinstruktörer – inbjudan till informationsmöte

Inbjudan till informationsmöte med Michael Hedman som är domare och medverkar i pilotgruppens arbete med att ta fram regler och vidareutveckla SBKs nya provform Specialsök.
Inbjudan gäller distriktets SBK certifierade instruktörer i Specialsök.
Datum: 2 november
Tid: kl 18-21
Plats: Knivsta BK
Anmälan görs senast 25 oktober till

Kursinbjudningar – Prov och tävling

Tävlingsledare Lydnad

Vid intresse från minst fyra personer kommer det att starta en utbildning för Tävlingsledare Lydnad. Utbildningen är web-baserad och innebär mycket självstudier.
Läs mer om utbildningen och vad som krävs på https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/lydnadsprov/funktioner/tavlingsledare-lydnadsprov/
Tanken är att utbildningen pågår under vintern och praktiska övningar och prov sker i vår.
Intresse kan anmälas direkt till kursansvarig Marita Neteborn på neteborn@telia.com

Teorikurs för erhållande av skyddslicens

Arrangör: SBKs Upplandsdistrikt
Var: Digitalt via Zoom, länk kommer efter anmälan
När: Torsdagen den 19 november kl 18:00- ca 21:00
Kursledare: Pia Selin
Anmälan: piaceciliaselin@gmail.com
Ange: namn, adress, telefonnummer, hemmaklubb och medlemsnummer i SBK vid anmälan
Pris: 100 kr - Betalningsinformation skickas med i bekräftelsemailet på din anmälan.

Teorikurs för erhållande av skyddslicens

Enligt beslut inom SBK infördes krav 2002 på att alla som tävlar/tränar sina hundar i de olika skyddsgrenarna ska ha en av SBK utfärdad licens. I kravet för att få en licens ingår att man ska ha en godkänd teoretisk utbildning. Denna behöver man bara göra en gång men man måste söka och ha en licens för varje hund. Likadant om fler förare vill tävla med samma hund, då måste varje förare ha en egen licens för ekipaget.

Valberedningen – Efterlyser personer vill bidra...

... för att SBK Upplandsdistriktet ska kunna göra ett bra arbete är det jätteviktigt att alla lokalklubbar är med och säger sin åsikt om vilka som ska sitta i styrelsen. Valberedningens uppdrag är sedan att ta fram ett förslag utifrån det vi uppfattar vara lokalklubbarnas önskemål. Därför vill vi att DU hjälper oss i valberedningen genom att nominera dig själv eller någon annan till att sitta i distriktets styrelse eller vara revisor.

Enligt nya normalstadgar som började gälla 2020-07-01 ska valberedningen anta ett nytt arbetssätt. Det innebär att vi behöver vara ute ”i god tid”.

  • Senast 15 november vill vi gärna ha dina förslag eller synpunkter på vilka som borde sitta i styrelsen.
  • 15 december ska valberedningens första förslag vara klart och lokalklubbarna ska kunna ta del av det.
  • Senast 15 januari kan lokalklubbarna lämna ytterligare nominering (förslag) till distriktsstyrelsen.
  • Senast 19 dagar före årsmötet ska valberedningens slutgiltiga förslag vara styrelsen tillhanda. Valberedningen kan då endast ändra sitt förslag med personer som nominerats enligt ovan.

På årsmötet kommer man sedan endast att kunna rösta på valberedningens förslag eller personer som nominerats. Därför är det extra viktigt att DU bidrar redan nu, för att ge kommande styrelse goda förutsättningar att utveckla klubben och ha en bred förankring.

Enligt valberedningens noteringar går mandattiden ut för följande poster och dessa ska nu tas till omval alternativt nyval.

Post (mandattid) – innehavare av posten idag

Ordförande 1 år  Sven-Eric Svensson  ställer upp för omval
Sekreterare 2 år Göran Hagberg  ställer upp för omval
Ledamot 2 år Jenny Nyberg  ställer upp för omval
Ledamot 2 år vakant
Ledamot 2 år Anne-Christine Stareborn  ställer upp för omval
Suppleant 2 år Sofia Lovén  ställer upp för omval
Revisor 1 år Mia Dunder  ställer upp för omval
Revisor 1 år Gun Englund  ställer upp för omval
Revisorsuppl 1 år Katarina Snecker  ställer upp för omval
Revisorsuppl 1 år Kjell Pettersson  ställer upp för omval
Följande poster har mandattid kvar till 2022.
Vice ordförande Marita Berg
Kassör Richard Karlén
Ledamot Ola Eriksson
Ledamot Petra Strand
Suppleant Mona Almqvist
Suppleant Anna Hagberg
Hälsningar
Valberedningen
Marita Neteborn och Birgitta Mellin
valberedningen@sbkuppland.se

Viktiga datum

Distriktsstyrelsemöte
20/4 inställt, 1/6, 20/8, 18/11,
21/1-21, 21/3-21

Distriktsmöte
24/9 OBS nytt datum
26/11

Distriktkonferens
4/10 flyttas till 2021

Årsmöte
21/3-21