Vad gör ett distrikt?

Våra 18 distrikt runt om i Sverige stödjer våra lokala klubbar på olika sätt. Det kan till exempel vara kring utbildning av instruktörer och ansökningar om tävlingar och utställningar. Varje distrikt ansvarar för sin verksamhet, ekonomi och kontakten med sina lokala klubbar. Varje distrikt utser egna representanter till förbundets årliga kongress.

Vår vision: Svenska Brukshundklubben, en organisation i världsklass, som med ledande kompetens siktar mot framtiden och skapar glädje och nytta för hundar, hundägare och samhälle.

SBK logga

 

Styrdokument

Våra grundstadgar, policyer, arbetsordning och avtal är ramarna för Svenska Brukshundklubbens verksamhet centralt, regionalt och lokalt.

Det är viktigt att du håller dig informerad på Svenska Brukshundklubben.
Våra styrdokument hittar under Stadgar.


 

SBK

Medlem Online – när du vill uppdatera dina uppgifter eller skriva ut medlemsbevis

SBK Medlemsshopen – behöver du nya reglerböcker eller kanske rallylydnadsskyltar?

Tidningen Brukshunden – Svenska Brukshundklubbens medlemstidning

SBK Tävling – allt för Svenska Brukshundklubbens tävlingar och anmälningar


 

SKK

SKK  – Svenska Kennelklubben

Hunddata – Hunddata ger tillgång till SKKs databas, där hittar du bl.a.:

  • samtliga sedan 1975 hos SKK registrerade hundar
  • tävlingsresultat från 1993 och framåt
  • veterinärundersökningsresultat

SKK Avelsdata – all data om hundar


 

logotype SKK