Tjänstgöringsrapporter lydnad skickas till:

Bengt Neteborn
Haööfastvägen 6
740 45 Tärnsjö
070 887 89 83

Tjänstgöringsrapporter bruks och en kopia av Resultatlistan för utförda bruksprov skickas till: 

PeO Andersson
Stockholmsvägen 12
749 40 Enköping
070 798 42 47

Sammankallande

stor hund tävlar med matte i en barrskog med