Det övergripande ansvaret för distriktes skyddshundverksamhet inklusive ”Licensgruppen” har utsedd Skyddsansvarig  

VIKTIGT
Ansökan om skyddslicens för Svenskskydd, IGP, eller Mondioring ska skickas i original per post till respektive ansvariga i ”Skyddslicensgruppen” i det SBK-distrikt där man är verksam i sin skyddsträning.

Ansökan för utskrift:

Ansökan om skyddslicens för Svenskskydd, IPO, eller Mondioring:
Ansökan om skyddslicens, IGP, Mondioring

Skyddsansvarig

För IGP, Svenskskydd och Mondioring

NamnTelefonAdress
Hampus Stavem072 743 72 72Hallkved Långlöt 423
755 97 Uppsala