Handlingar till distriktets årsmöte 2020

SBK:s Upplandsdistrikt söndagen den 22 mars kl 15 i Uppsala Brukshundklubbs lokaler, Uppsala Förslag till dagordning och handlingar rörande ekonomi och planering inklusive styrelsens förslag utsänds senast 31 jan. Valberedningens förslag utsänds särskilt. Kallelse och samtliga handlingar kommer också att vara tillgängliga på distriktets hemsida. Klubbarna ansvarar för att utsedda ombud kallas. Utöver det som finns på föredragningslistan […]

Reviderade normalstadgar från den 1 juli 2020

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har vid sitt sammanträde den 13 juni 2020 fastställt reviderade normalstadgar, på förslag av UG stadgar, för samtliga nivåer inom organisationen, att gälla fr.o.m. 2020-07-01. Utöver några mindre korrigeringar och förändringar är den största skillnaden i normalstadgarna implementeringen av den nya valordning som är fastställd i Svenska Brukshundklubbens grundstadgar, som började gälla […]

Nya riktlinjer kring resor från 13 maj

Med anledning av nya riktlinjer från regeringen har SKK uppdaterat sin information om resor, vilket vi också kommer att göra under dagen. Såhär kommer vår formulering att se ut: Resor SBK följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regeringen satt upp. Alla onödiga resor bör undvikas. Från 13 maj är riktlinjen att en bilresa på upp […]

Nya riktlinjer från 1 juni

Svenska Kennelklubben har gått ut med nya riktlinjer för klubborganiserad hundverksamhet från 1 juni. Här följer information om detta och Brukshundklubbens beslut utifrån det. Sedan tidigare finns beslut från Svenska Kennelklubben (SKK) om begränsningar i klubborganiserad hundverksamhet. Dessa beslut togs för att gälla till och med 31 maj. Från 1 juni lättar SKK upp restriktionerna […]

Info från Utskottet för avel och hälsa om MH & MT

 I den mycket speciella situation som vi befinner oss i nu så är det mycket som inte är sig likt, och förutsättningarna ändras från dag till dag. Brukshundklubben lägger löpande ut information på hemsidan, och i början av april lades nya riktlinjer ut gällande olika arrangemang.   Utskottet för avel och hälsa önskar i och […]

SBK info nr 3, 2020

  SBK-info bjuder på nyheter och användbara tips för dig som är funktionär, förtroendevald eller arrangör inom Svenska Brukshundklubben. Läs mer på brukshundklubben.se

Svenska Brukshundklubben ställer in alla officiella tävlingar

Sveriges samtliga regioner är nu drabbade av coronavirusets framfart. Svenska Brukshundklubben (SBK) vill bidra till att sakta ner spridningen och har därför beslutat att ställa in alla officiella tävlingar från 1 april – 31 maj. För att sakta ner spridningen och följa de riktlinjer som Svenska Kennelklubben satt upp har Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse beslutat att […]

Viktiga datum

Distriktsstyrelsemöte
20/4 inställt, 1/6, 20/8, 18/11,
21/1-21, 21/3-21

Distriktsmöte
24/9 OBS nytt datum
26/11

Distriktkonferens
4/10

Årsmöte
21/3-21