Handlingar till distriktets årsmöte 2020

SBK:s Upplandsdistrikt söndagen den 22 mars kl 15 i Uppsala Brukshundklubbs lokaler, Uppsala Förslag till dagordning och handlingar rörande ekonomi och planering inklusive styrelsens förslag utsänds senast 31 jan. Valberedningens förslag utsänds särskilt. Kallelse och samtliga handlingar kommer också att vara tillgängliga på distriktets hemsida. Klubbarna ansvarar för att utsedda ombud kallas. Utöver det som finns på föredragningslistan […]

Vill du bli MH figurant?

Collieklubben kommer att hålla en M1 och M2 utbildning i samarbete med Upplandsdistriktet på Östhammars BK 3-5/4. Anmälan och rekommendation skickas till mironik.mj@gmail.com senast den 3 mars. // Jenny Nyberg Avel & Hälsa, SBK Uppland

Agilitymöte i SBK Uppland är flyttat den 23/4 kl 19.00

Agilitymöte i SBK Uppland är flyttat. Nytt datum är torsdagen den 23/4 kl 19.00 på Lidret på Knivsta BK. Vänligen skriv upp datumet och försök se till att någon representant kommer från er klubb. Påminnelse med dagordning kommer senare. Vänligen hör av er om det är något ni undrar över! Mvh, Petra Strand, agilityansvarig SBK […]

DM för patrullhundar i Uppland 10 april 2020

Välkommen till DM för patrullhundar i Uppland 10 april 2020 på Livgardet Kungsängen!  Alla tävlande ordnar med minst 1 st funktionär som kan vara med och hjälpa till på tävlingen. Har vi inga funktionärer så kan vi inte driva detta. Anmälan till gramse01@hotmail.com. Ange även namn på funktionär. Betalning görs till Upplandsdistriktet pg 63 34 63-5, 200 kr, senast 2 mars 2020. Märk betalningen […]

Funktionärslyftet

Bland de medlemmar som Svenska Brukshundklubben har finns det många duktiga funktionärer som lägger tid och engagemang på att utveckla och driva vår förening. 3 stycken klubbar tillhör Upplandsdistriktet! Kul! Läs mer på brukshundklubben.se

Verksamhetsstatistik 2019 – Glöm ej att redovisa!

Lokalklubbar ska redovisa genomförd verksamhet till förbundskansliet enligt stadgarna. Detta ligger till grund för den enda sammanställningen vi har av all vår fina verksamhet och i mellandagarna skickas mejl ut från vårt undersökningsverktyg Opinio till klubbens officiella e-postadress. Senast 20 januari 2020 vill vi ha era svar. Det sammanställda resultatet redovisas i Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse. […]

SBK har nya grundstadgar

Svenska Brukshundklubbens grundstadgar har reviderats och fastställts av Svenska Kennelklubbens föreningskommitté, och börjar gälla 2020-01-01. Våra grundstadgar har genomgått en revideringsprocess samt beslutats om vid ordinarie kongress i maj samt vid en kompletterande skriftlig omröstning under hösten 2019. Svenska Kennelklubbens föreningskommitté har därefter beslutat att fastställa de reviderade grundstadgarna, att börja gälla fr.o.m. 2020-01-01. Kommittén […]