Förbundsstyrelsen har beslutat om en ny kommunikationspolicy för Svenska Brukshundklubben.
Den finns bland våra övriga styrdokument på hemsidan, under stadgar och policyer:

Kommunikationspolicy för Svenska Brukshundklubben