”Vi ska inom Brukshundklubben verka för mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar.
För att klara denna uppgift måste vi bedriva systematiskt och väldokumenterat avelsarbete.
Avelsarbetet ska vara gemensamt och bygga på en gemensam värdegrund för de raser vi har avelsansvaret för.”

Ansvariga

Namn/MailTelefonFunktion
Madelene Arvidsson070-791 24 27Sammankallande
Jenny NybergMH/MT
Mia Enlin (Hermansen)Ansvarig för MT2017

 

Nyheter från RUS

Madelene Arvidsson kommer kliva av RUS Upplands och uppdraget  lämnas över till Jenny Nyberg.
För MT2017 kvarstår Mia Enlin (Hermansen) som ansvarig.

Möte

RUS möte den 25/11 hos Rottweilerklubben i Enköping (Veronica Nilsson)
Vallby Hånningby 6, Enköping, vägbeskrivning www.veronicanilsson.se

Varmt välkomna!  

Kallelse Distriktsmöte RUS Nov 2019

Utförandeanvisningar MH 2020-01-01 Gulmarkerad

MH-nyckel 2020-01-01

RUS informerar i Uppland Okt-19

Mental

  • Distriktet anordnar konferens för funktionärer minst en gång per år.
  • Vänligen meddela mentalansvarig i distriktet när klubbarna har förändring i sin funktionärsstab, nyutbildade eller avauktoriserade för att distriktet ska kunna hålla en aktuell funktionärslista.
  • Utfärdar funktionärsbevis.
  • Anmälan om MH och MT görs till distriktet och SBK centralt.
  • MH och MT dagar läggs ut på SBK Tävling, av klubbarna efter godkännande av distriktet.