”Vi ska inom Brukshundklubben verka för mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar.
För att klara denna uppgift måste vi bedriva systematiskt och väldokumenterat avelsarbete.
Avelsarbetet ska vara gemensamt och bygga på en gemensam värdegrund för de raser vi har avelsansvaret för.”

Ansvariga

Namn/MailTelefonFunktion
Jenny NybergSammankallande
Mia Enlin (Hermansen)Ansvarig för MT2017

 

Nyheter från RUS

Vill du bli MH figurant?

Collieklubben kommer att hålla en M1 och M2 utbildning i samarbete med Upplandsdistriktet på Östhammars BK 3-5/4.
Kursen är fullbelagd. Tyvärr finns det inga platser kvar på kursen
Anmälan och rekommendation skickas senast den 3 mars till mironik.mj@gmail.com

Mental

  • Distriktet anordnar konferens för funktionärer minst en gång per år.
  • Vänligen meddela mentalansvarig i distriktet när klubbarna har förändring i sin funktionärsstab, nyutbildade eller avauktoriserade för att distriktet ska kunna hålla en aktuell funktionärslista.
  • Utfärdar funktionärsbevis.
  • Anmälan om MH och MT görs till distriktet och SBK centralt.
  • MH och MT dagar läggs ut på SBK Tävling, av klubbarna efter godkännande av distriktet.

 

MÖTEN

Kallelse till distriktsmöte RUS

Samtliga funktionärer MH inbjuds till RUS möte den 7/3 kl.10:00 på Bro-Håbo Brukshundklubb. Gemensam genomgång och diskussion kring de nya anvisningarna för MH som började gälla
2020-01-01.

Inbjudan-RUS möte mars-2020

Utförandeanvisningar MH 2020-01-01 Ny